8 marca uczniowie naszej szkoły z klas: 1Tb, 1Tg, 3Tb i 1a

wzięli udział w Konkursie Fizycznym „EUREKA”.

Konkurs dostarczył uczniom rozrywki umysłowej, był sprawdzianem

ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu fizyki.

Wyniki konkursu będą znane do 30 maja 2018 r.

Organizator: Greta Tomczyk-Jarosz

Galeria