W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Budowlanej „BUDUJ Z PASJĄ” pod patronatem Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” w Kielcach. I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu w składzie Paweł Szelest i Grzegorz Rękas. Najwięcej trudności sprawiło poprawne wytrasowanie na ścianie dość skomplikowanego zadania zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku. Zadanie to było wyzwaniem dla wielu drużyn, ponieważ zawodnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą i umiejętnościami manualnymi i malarskimi.

Galeria