29 listopada klasy ITB, ITG i It uczestniczyły w spotkaniu na temat narkotyków, dopalaczy ich wpływu na zdrowie, które prowadził specjalista z dziedziny profilaktyki Komendy Miejskiej Policji p. Stanisław Ciba. Celem spotkania była dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania. Dzięki uzyskanym informacjom młodzieży będzie łatwiej odpowiedzieć sobie na pytania; Czy jesteś gotowy unieść wszystkie niszczące skutki dopalaczy?, Wiesz, co się po nich stanie?, Czy to twoja droga do spełniania marzeń?

Galeria