Eliminacje szkolne do III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Energetyce Odnawialnej odbędą się w dniu 05.12.2017 – godz. 13:20 w sali 105. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu oraz Wydział Mechaniczno – Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. Celem Konkursu jest rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu energetyki odnawialnej, propagowanie ochrony środowiska oraz przedstawienie sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepła. Organizatorzy etapu szkolnego: Monika Polek, Roman Jachyra, Barbara Korporowicz
WWW