Kolejny raz wspieramy potrzebującą rodzinę.
Dary można składać w wychowawców, a potem starannie zapakowane dostarczyć do p. Marzeny Podgórnej w dn. 4 – 7 grudnia.
Za wszelką pomoc DZIĘKUJEMY!