Nauczyciele BUDOWLANKI doskonalą swoje umiejętności, ponieważ akcja ratunkowa to chwila w życiu, gdzie czas ucieka, a okoliczności szybko się zmieniają, gdzie liczy się współpraca, wiedza i umiejętności. Gdzie wagą może być ludzkie życie.
Galeria