Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki (wersja WORD/DOCX)

Deklaracje maturalne – matura 2018

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2017/2018

Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2017/2018 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat o przyborach

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie