W dniach od 13 do 16 listopada 2018 r. odbędą się w naszej szkole próbne matury. Maturzyści rozpoczynają egzamin każdego dnia o godzinie 8:00 i piszą maturę w wyznaczonych salach. Szczegółowy przydział sal jest na tablicy ogłoszeń na parterze. Po zakończonych egzaminach „maturzyści” wracają na lekcje.
LEKCJE POZOSTAŁYCH KLAS ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM