18 września (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się wyjście do kina Wisła na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” Cena biletu 12 zł.  Zainteresowane klasy proszę, po uzgodnieniu z wychowawcami, o wpłatę pieniędzy do piątku.

Warunkiem zgody jest wyjście całej klasy lub grupy

https://www.youtube.com/watch?v=3HEpih9nf-k

Monika Czech