Klasa II Tb na wycieczce zawodowej

W piątek 18.05.2018 r. uczniowie klasy II Tb technik budownictwa uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do zakładu produkcyjnego SOLBET w Głogowie Małopolskim oraz PREFABET w Kolbuszowej. W zakładzie SOLBET obserwowali proces produkcji betonu komórkowego od dozowania składników poprzez przygotowanie form, cięcie dużego bloku na wyroby o wymaganych wymiarach, autoklawizację, paletyzację oraz przygotowanie do transportu. W zakładzie uczniowie zwiedzili również laboratorium, które zajmuje się przygotowywaniem receptur, badaniem surowców potrzebnych do produkcji oraz sprawdzaniem jakości wyrobów. W drodze powrotnej zwiedzili zakład PREFABET zajmujący się produkcją betonu towarowego i prefabrykatów żelbetowych w tym również z betonu sprężonego. Zapoznali się ze sposobami składowania kruszyw, przygotowaniem zbrojenia, zobaczyli sposób sprężania zbrojenia oraz badania prowadzone w laboratorium. Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów z nowoczesną linią do produkcji betonu komórkowego oraz produkcją prefabrykatów żelbetowych. Była okazją do konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z warunkami przemysłowymi.
Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi Stanisławowi Salach oraz pracownikom firmy SOLBET za życzliwe przyjęcie i umożliwienie nam zwiedzenia zakładów.
Organizatorami wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Halina Łazowska i Ludwik Zgórski

Galeria