Informacje dla uczniów zdających maturę w 2020 roku.

Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów