Informacje dla uczniów zdających maturę w 2021 roku.

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa – PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla uczniów zdających maturę w 2020 roku.

Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów