KADRA NAUCZYCIELSKA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

język polski:
mgr Monika Czech,
mgr Karina Mróz

język angielski:
mgr Anna Jonasz – Andrzejewska,
mgr Agata Wójcik,
mgr Marcin Tworek

język niemiecki:
mgr Agnieszka Ewiak – Bałata,
mgr Iwona Ćwik,
mgr Iwona Rudnicka,
mgr Rafał Sawicki

matematyka:
mgr Ewelina Szczytyńska – Rybus,
mgr Greta Tomczyk – Jarosz,
mgr Dorota Zioło

chemia:
mgr Elżbieta Głowacka

fizyka:
mgr Greta Tomczyk – Jarosz

geografia:
mgr Krzysztof Kotulski,
mgr Iwona Rudnicka

biologia:
mgr Barbara Piekutowska

informatyka:
mgr Roman Jachyra

religia:
ks. Tomasz Kopeć,
mgr Wioletta Wilk

przedmioty zawodowe:
mgr inż. Barbara Cyganek,
mgr Elżbieta Głowacka,
mgr Roman Jachyra,
mgr inż. Barbara Korporowicz,
mgr inż. Halina Łazowska,
mgr inż. Monika Polek,
mgr inż. Marcin Stachowicz,
mgr Iwona Stawowy,
mgr inż. Alina Zdeb,
mgr inż. Ludwik Zgórski

historia:
mgr Monika Adamiec,
mgr Małgorzata Stelmach

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Małgorzata Stelmach

wiedza o kulturze:
mgr Monika Adamiec

wiedza o społeczeństwie:
mgr Monika Adamiec,
mgr Małgorzata Stelmach

historia i społeczeństwo:
mgr Małgorzata Stelmach,
mgr Monika Adamiec

przedsiębiorczość:
mgr Monika Wiącek

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Barbara Piekutowska

wychowanie fizyczne:
mgr Paweł Krzemiński,
mgr Adam Mażysz,
mgr Marzena Podgórna