"BUDOWLANKA" THE CHAMPIONS!!! Wygraliśmy DRUGI RAZ z rzędu Olimpiadę "Buduj
z pasją" tym razem w Lublinie. Mamy najlepszych młodych fachowców w Polsce!
Hubert Szlufik i Przemek Czachór

ZEBRANIA Z RODZICAMI!

19 września 2017 | dodał:art

21 września (czwartek)
RODZICE KLAS PIERWSZYCH godz. 16:30 SALA PATRONA
POZOSTAŁE KLASY godz. 17:00 w salach lekcyjnych
OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA !!! PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

info szkoła

"NOWY" INTERNAT "BUDOWLANKI"

17 września 2017 | dodał:art

info szkoła

"REMONTOWE REWOLUCJE" W SZKOŁACH

17 września 2017 | dodał:art

info szkoła

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

15 września 2017 | dodał:art

W piątek 15.09.2017 nasza Szkoła wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2017" pod hasłem "NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE'. Celem tej akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży m. Tarnobrzega. Uczniowie z klas: 1a, 1Tb, 1Tg, 2a, 2Tb, 2Tc, 3t, 3Tb pod opieką nauczycieli udali się do lasu "Kamionka". Efektem tego przedsięwzięcia było uprzątnięcie lasu, w którym zebrano ok. 4m3 odpadów niesegregowanych w tym m. in. meble, sprzęt AGD, opony itp. Młodzież i nauczyciele chętnie i rzetelnie zaangażowali się w akcję, co pozwoliło podnieść poziom estetyki miasta, więc cel został osiągnięty. Galeria

Koordynatorem akcji w szkole był p. Krzysztof Kotulski

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ

14 września 2017 | dodał:art

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania z zajęć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu Procedura usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień uczniów

info szkoła

ZAJĘCIA Z ŻEGLOWANIA

14 września 2017 | dodał:art

Stowarzyszenie "Nasza Budowlanka " organizuje dla młodzieży ZSP nr 3 oraz internatu zajęcia z żeglowania na Jeziorze Tarnobrzeskim. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy u pani Moniki Wiącek oraz Przewodniczącej Szkoły Patrycji Kruk. Planowane wyjście o godz. 15:30. Zbiórka przed internatem ZSP nr 3 w Tarnobrzegu. Szczegóły (dokładna data wyjścia) w późniejszym terminie na stronie internetowej.

info stowarzyszenie

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

13 września 2017 | dodał:art

Zmiany § 24 Pkt. 20 (zamiast starego nowy zapis)
Oceny śródroczne i roczne są średnią ważoną ocen bieżących. W tym celu przyjmuje się najwyższą wagę 2 dla ocen z: klasówek, dłuższych wypowiedzi
i prac pisemnych, prac podsumowujących działy,
Wagę 1 mają oceny za: krótkie odpowiedzi, kartkówki, aktywność, zadania domowe, zeszyt,
Ocenę z I i II semestru obliczamy wg wzoru:
(suma (ocena * waga oceny))/(suma wag)

info szkoła

SPRZĄTANIE ŚWIATA

13 września 2017 | dodał:art

Rusza 24 edycja akcji Sprzątanie Świata - Polska, która będzie przebiegać pod hasłem,,Nie ma śmieci - są surowce". Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako "śmieci" i dostrzegania ich surowcowego potencjału, promowanie działań na rzecz środowiska
i selektywnej zbiórki. Nasza społeczność tradycyjnie dołącza do akcji 15 września, sprzątając las "Kamionka" od szóstej godziny lekcyjnej. Mamy nadzieję, że pogoda się nieco poprawi.

Powodzenia życzą organizatorzy:
Iwona Stawowy i Krzysztof Kotulski

NOWA BUDOWLANKA Z INTERNATEM

12 września 2017 | dodał:art

Tarnobrzeska "budowlanka" ZSP nr3, po 40 latach działalności zyskała nowy blask.
Wnętrza budynku Internatu przeszły remont.
Przebywa tam blisko 150 uczniów różnych placówek oświatowych. ECHO DNIA RADIO LELIWA

info szkoła

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO - SESJA POPRAWKOWA

10 września 2017 | dodał:art

Będą wydawane we wtorek 12 września 2017 roku od godziny 8.00
w sekretariacie szkoły. Przypominamy, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa/aneksu, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura. Wzór upoważnienia

info szkoła

BUDOWLANKA PO REMONTACH

10 września 2017 | dodał:art

Zakres robót:
- wymiana stolarki okiennej w sali dydaktycznej nr 202,
- wymiana stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej,
- przebudowa parkietu sali gimnastycznej wraz z podłożem,
- przebudowa sanitariatów na I piętrze budynku
- przebudowa instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem szkoła - internat

info szkoła

LO DLA DOROSŁYCH

7 września 2017 | dodał:art

Plan zjazdów:

liceum dla dorosłych klasa II - semestr I rok szkolny 2017/2018

info szkoła

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

7 września 2017 | dodał:art

7 września w naszej szkole odbył się kiermasz używanych podręczników. Uczniowie sprzedawali i kupowali podręczniki. Akcja zorganizowana przez bibliotekę szkolną cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i absolwentów. Oto fotorelacja z tego wydarzenia. - Galeria

Jolanta Raźniewska-Burczak

LO DLA DOROSŁYCH

5 września 2017 | dodał:art

Plan zjazdów:

liceum dla dorosłych klasa I - semestr I rok szkolny 2017/2018

info szkoła

KONIEC WAKACYJNEJ LABY - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W "BUDOWLANCE"

4 września 2017 | dodał:art

ITV WISŁA - info szkoła

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 | dodał:art

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.
Galeria


info szkoła

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

3 września 2017 | dodał:art

Biblioteka szkolna ogłasza!!!
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
6 września (środa)
Uczniowie sprzedający lub kupujący podręczniki proszeni są o zgłoszenie się 6 września w sali konferencyjnej na przerwach o godz. 8.45- 8.55;10.30-10.45;12.20-12.30 - Plakat

Jolanta Raźniewska-Burczak

NOWY PLAN LEKCJI

1 września 2017 | dodał:art

Nowy plan lekcji
Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

info szkoła

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

29 sierpnia 2017 | dodał:art

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 odbędzie się dnia 4 września (tj. poniedziałek) o godz. 9.00.
Msza Święta inaugurująca rok szkolny sprawowana będzie w kościele p/w Św. Barbary w Tarnobrzegu o godz. 8:00.
Po mszy św. młodzież wraz z wychowawcami zbierze się na dziedzińcu szkoły.

info szkoła

RADA PEDAGOGICZNA

24 sierpnia 2017 | dodał:art

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu
30 sierpnia 2017 r. (tj. środa) o godzinie 9:00.

info szkoła

DYPLOMY I ŚWIADECTWA Z KWALIFIKACJI

23 sierpnia 2017 | dodał:art

W dniu 25 sierpnia (piątek) w godzinach 9.00-11.00 będą wydawane przez wychowawców dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa
z kwalifikacji i informacje o wynikach egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2017.
klasa II t - mgr inż. Alina Zdeb sala 20
klasa III t - mgr Monika Adamiec sala 23
klasa III TB - mgr Agnieszka Ewiak-Bałata sala 21
Pozostali zdający - odbiór w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście lub upoważnić pełnoletniego członka rodziny. - Wzór upoważnienia

Halina Łazowska

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

21 sierpnia 2017 | dodał:art

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku - Komunikaty 2017/2018


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu w roku szkolnym 2017/2018

Halina Łazowska

EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM

17 sierpnia 2017 | dodał:art

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą
w następujących terminach:
egzaminy pisemne: 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.00

sala 102 - matematyka - uczniowie liceum
sala 203 - matematyka - uczniowie technikum
sala 204 - język angielski - uczniowie technikum
egzaminy ustne: 23 sierpnia (środa) 2017 r. godz. 9.00
sala 20 - język angielski
Zdający przychodzą na egzamin najpóźniej o godzinie 8.30.
W czasie trwania sesji poprawkowej obowiązują takie same procedury jak w sesji wiosennej.
Proszę o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość
.

info szkoła

EGZAMINY POPRAWKOWE

9 sierpnia 2017 | dodał:art

28.08 (poniedziałek), godz. 9.00
przedmioty: j. polski, j. niemiecki, kataster i gospodarka nieruchomościami
29.08 (wtorek), godz. 9.00
przedmioty: j. angielski, matematyka.

info szkoła

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

31 lipca 2017 | dodał:art

Wykaz podręczników szkolnych na rok szkolny 2017/2018.
We wrześniu 2017 r. odbędzie się kiermasz szkolnych podręczników.
Wykaz podręczników 2017/2018

info szkoła

ROZLICZENIE STAŻU !!!!

26 lipca 2017 | dodał:art

UWAGA!
Do czwartku (27.07) w godz. 10.00 - 14.00 będzie przyjmowana dokumentacja stażu zawodowego. Oddawać można je do p. Polek, p. Korporowicz lub
w sekretariacie u p. Kasi.

info szkoła

PROJEKT SYNERGIA

10 lipca 2017 | dodał:art

UWAGA!
PROJEKT SYNERGIA - uczestnicy stażu zawodowego w dniach 19.06.2017 - 14.07.2017. (grupa: technik geodeta - 6 osób z klasy II Tb)
Rozliczenie dokumentacji stażu zawodowego odbędzie się w dniu 17.07.2017
w godzinach 10.00 - 12.00 - sala 105.

info szkoła

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

7 lipca 2017 | dodał:art

Wykaz zostanie opublikowany w sierpniu 2017 roku. We wrześniu 2017 r. odbędzie się kiermasz szkolnych podręczników.

info szkoła

UWAGA BADANIA LEKARSKIE !!!

7 lipca 2017 | dodał:art

Uczniowie przyjęci do klas pierwszych technikum i szkoły branżowej, proszeni są o odbiór skierowań na badania lekarskie w sekretariacie szkoły od 8.00 do 14.00.

info szkoła

WYKRĘCAMY KILOMETRY I POMAGAMY !!!!

7 lipca 2017 | dodał:art

W dn. od 03.07 do 15.09 trwa akcja 'Wykrecanie kilometrow'. Pomagamy CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SKOPANIU. Wystarczy pobrac aplikacje ENDOMONDO i zarejstrowac sie, klikamy w link https://www.endomondo.com/challenges/33637139 i wybieramy CENTRUM POMOCY NAD DZIECKIEM W SKOPANIU, Klikamy DOŁĄCZ. Uruchamiamy aplikacje, wciskamy START i łączymy jazde rowerem z pomocom dzieciakom.
W razie problemów kontakt z p.Iwona Ćwik lub Patrycją Kruk. - ENDOMONDO

info szkoła

EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM

3 lipca 2017 | dodał:art

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą
w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach:
- egzaminy pisemne: 22 sierpnia 2017 r.(wtorek), godz. 9.00
- egzaminy ustne: 23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że:
- przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden
z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego obowiązkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,
- w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 7 lipca 2017 r. złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. OKE KRAKÓW
Druk oświadczenia:
"nowa" formuła - Załącznik 7a_N,
"stara" formuła - Załącznik 7b_S.

info szkoła

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

28 czerwca 2017 | dodał:art

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Tarnobrzega, działanie Schroniska Młodzieżowego, funkcjonującego w budynku Internatu ZSP nr 3 przy ul. Św. Barbary 1, zostało zawieszone w związku z remontem od dnia 23 czerwca do 1 września 2017 roku.

info Tarnobrzeg

WAKACYJNY OBÓZ SZKOLENIOWY

28 czerwca 2017 | dodał:art

WAKACYJNY OBÓZ SZKOLENIOWY z zakresu ratownictwa wodnego
i podwodnego - pilne !!! Uczniowie którzy zgłosili swoją chęć uczestnictwa
w obozie, proszeni są o jak najszybsze dopełnienie formalności poprzez stronę internetową WWW i odniesienie się do zakładki MON - Obóz szkoleniowy, uzupełnienie i przesłanie stosownych dokumentów - osoby które nie potwierdziły jeszcze swojego uczestnictwa:.

info szkoła

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

26 czerwca 2017 | dodał:art

Będą wydawane 30 czerwca 2017 roku (piątek) od godziny 8.30 do 9.30 przez wychowawców.
Klasa IV b - sala 20 - mgr inż. Ludwik Zgórski
Klasa III a - sala 22 - mgr Iwona Ćwik
Klasa IV g - sala 23 - mgr Adam Mażysz
Klasa IV c - sala 105 - mgr Krzysztof Kotulski
Zdający po raz kolejny - sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura. - upoważnienie

info szkoła

WAKACJE

23 czerwca 2017 | dodał:art

info szkoła

PRAKTYKI WE WŁOSZECH

23 czerwca 2017 | dodał:art

TVL Tarnobrzeg

PRAKTYKI W RIMINI

23 czerwca 2017 | dodał:art

ITV WISŁA

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23 czerwca 2017 | dodał:art

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

- Galeria

info szkoła

PODSUMOIWANIE PROJEKTU PRAKTYKI ZAGRANICZNE ZSP3

21 czerwca 2017 | dodał:art

No i dotarliśmy prawie do końca. Dwie klasy, sześć tygodni, mnóstwo pracy i jeszcze więcej wspomnień. Projekt praktyk zagranicznych w Rimini został dziś podsumowany. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście mieli możliwość podziwiać efekty pracy dwóch grup projektowych. Uczestnicy, klasy IIb i IIIb zaprezentowali umiejętności zdobyte w trakcie praktyk i otrzymali certyfikaty potwierdzające te umiejętności. - Galeria - Radio LELIWA

info szkoła

KREWNIACY W AKCJI

21 czerwca 2017 | dodał:art

Latem intensywnie poszukuje się dawców krwi. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w naszej szkole zgłosiła się grupa "krewkich" pań (uczennic
i nauczycielek) gotowych utoczyć nieco własnej krwi dla innych. Panowie byli za to reprezentowani przez naszych absolwentów, co dowodzi, że ta szczytna idea podjęta przez naszą szkołę, przynosi efekty na długie lata. Następna grupowa akcja jesienią. Zapraszamy wszystkich chętnych i zdrowych bez względu na płeć! - Galeria

info szkoła

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

14 czerwca 2017 | dodał:art

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
odbędzie się 23 czerwca 2017 r. (tj. piątek) o godz. 900 - zbiórka na placu przed szkołą (strona boczna)
Msza św. w kościele pw. Św. Barbary w Tarnobrzegu - godz. 800 - Wykaz sal

info szkoła

OSTATNIE DNI PRAKTYK W RIMINI

14 czerwca 2017 | dodał:art

Nasza trzytygodniowa praktyka we Włoszech dobiega końca. Dzisiejsze ostatnie już spotkanie ewaluacyjne w siedzibie Sistema Turismo utwierdziło nam w przekonaniu, że świetnie radzimy sobie w naszym zawodzie zarówno
w kraju, jak i za granicą. Pomimo panującej tu wręcz wakacyjnej aury, nie możemy się już doczekać powrotu do Polski. - Galeria

Anna Jonasz - Andrzejewska i Agnieszka Ewiak - Bałata

NATURA 2000

14 czerwca 2017 | dodał:art

Wycieczka do Obszaru Chronionego NATURA 2000 w Tarnobrzegu klasy
I Tb, I t, I a.


- Galeria

Barbara Piekutowska, Monika Czech, Agata Wojcik

PROJEKT SYNERGIA - STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE

14 czerwca 2017 | dodał:art

Spotkanie organizacyjne osób zakwalifikowanych na staż i praktykę zawodową odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. o godzinie 10:30 w Sali Patrona. Obecność wszystkich uczestników obowiązkowa! (nie dotyczy 6 uczniów - technik geodeta z klasy II Tb rozpoczynających staż od 19.06.2017) - Lista osób zakwalifikowanych

info szkoła

DZIEWCZYNY Z 1A - BEZKONKURENCYJNE

12 czerwca 2017 | dodał:art

Magdalena Banasiak (fizyka) i Agnieszka Ziętek (chemia), uczennice klasy 1a zwyciężyły w 10 edycji szkolnego konkursu "Mój eksperyment - między fizyką a chemią", prezentując doświadczenia: "Hydrauliczne ramię" oraz "Topniejący olej" i "Deszcz w słoiku".
Gratulujemy!!! - Galeria

Greta Tomczyk-Jarosz, Elżbieta Głowacka

FILM "DZIEWCZYNY Z 1A" - BEZKONKURENCYJNE

12 czerwca 2017 | dodał:art

Greta Tomczyk-Jarosz, Elżbieta Głowacka

PRAKTYKANCI Z "BUDOWLANKI" W WENECJI

12 czerwca 2017 | dodał:art

Kolejna sobota, kolejna wycieczka, tym razem do jednego
z najpiękniejszych miast świata. Wenecja urzekła nas bajkową wręcz scenerią, a to za sprawą bogato zdobionej Bazyliki świętego Marka, widoku gondolierów oraz spaceru klimatycznymi wąskimi uliczkami. Świadomość tego, że za kilkadziesiąt lat to miejsce może znaleźć się pod wodą, dała nam poczucie niepowtarzalności. - Galeria

Anna Jonasz - Andrzejewska i Agnieszka Ewiak - Bałata

BUDOWLANKA NA FESTYNIE!!!

12 czerwca 2017 | dodał:art

W piękne, słoneczne niedzielne popołudnie 11 czerwca 2017 roku włączyliśmy się w Parafiadę. Organizatorem imprezy było Gimnazjum nr 2, oraz parafia pw. Św. Barbary w Tarnobrzegu. - Galeria

info szkoła

FILM Z PRAKTYK WE WŁOSZECH

9 czerwca 2017 | dodał:art

Anna Jonasz - Andrzejewska i Agnieszka Ewiak-Bałata

BUDOWLANKA NA PRAKTYCE WE WŁOSZECH

9 czerwca 2017 | dodał:art

Tydzień praktyk u pracodawców. - GaleriaAnna Jonasz - Andrzejewska i Agnieszka Ewiak-Bałata

BUDOWLANKA BĘDZIE SZKOLIĆ PRZYSZŁYCH STRAŻAKÓW

9 czerwca 2017 | dodał:art

info szkoła - ITV WISŁA

OD NOWEGO ROKU ZAJĘCIA W STRAŻY POŻARNEJ!!!

9 czerwca 2017 | dodał:art

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbyło się bardzo istotne wydarzenie dla Naszej szkoły. Było nim podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZSP nr 3 "Budowlanka" im gen. Wł. Sikorskiego a Państwową Strażą Pożarną w Tarnobrzegu. Oficjalne złożenie podpisów na stosowych porozumieniach pomiędzy Komendantem Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr Marianem Rogiem a Dyrektorem Szkoły mgr Rafałem Sawickim otwiera kolejną szerszą perspektywę dla uczniów "Budowlanki" w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań oraz ukierunkowaniu na przyszłość zawodową. W tym ważnym dla nas wydarzeniu brali udział uczniowie klasy I i II liceum ogólnokształcącego o profilu ratowniczo-pożarniczym. - Galeria

info szkoła

MISS I MISTER BUDOWLANKI

9 czerwca 2017 | dodał:art

- Galeria

info szkoła

BUDOWLANKA BIEGA DLA KACPERKA

8 czerwca 2017 | dodał:art

Nadszedł czas podsumowania biegu charytatywnego dla Kacperka. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny przyłączyli się od akcji, której wymiernym efektem jest pomoc finansowa dla chorego chłopca. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 89 osób z naszej szkoły udało się nam w sumie przebiec 465 km co daje średnią 5,2km na osobę. Najwięcej kilometrów wśród chłopców przebiegli Jakub Smykla(1Tc), Paweł Reczek(It) i Patryk Pawlos(IIITb), a wśród dziewcząt Dominika Dul(ITb)i Klaudia Sierant(Ia). Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy kolejny raz pokazali, że społeczność Budowlanki bardzo chętnie angażuje się w akcje charytatywne. - Galeria

Nauczyciele wychowania fizycznego

FINAŁOWA GALA XX EDYCJI FESTIWALU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUTRAPELIA

8 czerwca 2017 | dodał:art

Dnia 8 czerwca 2017 roku delegacja uczniów, wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystej gali finałowej XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA. Podsumowanie festiwalu, którego hasłem przewodnim były słowa "Idźcie i głoście", odbyło się w sercu naszej diecezji, Sandomierzu. - Galeria i pełna treść

Wioletta Wilk

DRUGI TYDZIEŃ PRAKTYK W RIMINI

8 czerwca 2017 | dodał:art

BENEVENUTO !
Drugi tydzień pracy we Włoszech już prawie za nami. Najwyższy czas przedstawić grupy praktykantów:
1.Martyna Pięta i Marcin Maziarz pracujący w L.F. Construzioni
2.Kuba Miśkiewicz i Damian Wilk w Edil Construzioni
3.Sebastian Cena i Hubert Sadecki w Manny Service
4.Damian Dziewiątak, Kamil Gawłowicz, Karol Stelmach oraz Daniel Janeczko pracujący dla Nuova Rama 3. - Galeria

info szkoła

NA PODBÓJ WARSZAWY ...

8 czerwca 2017 | dodał:art
Elżbieta Głowacka

NA PODBÓJ WARSZAWY ...

8 czerwca 2017 | dodał:art

Na podbój Warszawy ...czyli z wizytą w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i w Szkole Głównej Służb Pożarniczych.
Koniec roku szkolnego to czas wycieczek. Przedstawiciele 1a i 2a - klas
o profilu ratowniczo - pożarniczym wybrali ambitny wariant - wizytę w bazie HEMS Warszawa, gdzie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, flotą którą dysponuje baza oraz na bieżąco śledzić pracę Centrum Operacyjnego LPR. Pełni wrażeń odwiedzili następnie Szkołę Główną Służb Pożarniczych. Nie wiadomo czy to za sprawą uroczych podchorążych, którzy oprowadzali nas po uczelni, ich sugestywnych opowieści o poligonach, służbach i życiu studenckim czy też za sprawą sprzętu gaśniczego najnowszej generacji - straciliśmy poczucie czasu tak, że sztandarowy punkt szkolnych wycieczek - galeria nie miał już szans na realizację. Powróciliśmy bardzo zadowoleni
i w pełni usatysfakcjonowani.. - Galeria

Elżbieta Głowacka

WAKACJE TUŻ, TUŻ !!!

8 czerwca 2017 | dodał:art

BIBLIOTEKA SZKOLNA PROSI O ZWROT WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK DO 19 CZERWCA !!! - Plakatinfo biblioteka

BUDOWLANKA BIEGA DLA KACPERKA !!!!

7 czerwca 2017 | dodał:art

Po raz trzeci przyłączamy się do BIEGU CHARYTATYWNEGO. Tym razem biegaliśmy dla Kacperka z Wrzaw. Każdy przebiegnięty kilometr, to realna pomoc finansowa przeznaczona na rehabilitację dla chorego chłopca. - Galeria

info szkoła

FILMY INSTRUKTAŻOWE PSB

7 czerwca 2017 | dodał:art

WYJAŚNIAMY, JAKIE ROZWIĄZANIA WYBRAĆ I JAKICH MATERIAŁÓW UŻYĆ, BY SPEŁNIĆ MARZENIA O PIĘKNYM
I FUNKCJONALNYM DOMU - Filmy

info szkoła

EKSTREMALNA WYCIECZKA KLASY I TB

6 czerwca 2017 | dodał:art

Wysokim poziomem adrenaliny, uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego, rozpoczęli poniedziałkowy dzień. Odwiedzili oni największy
w Polsce park rozrywki Energylandia w Zatorze. Prawie 60 różnych atrakcji, strefa dziecięca, familijna i ekstremalna, sceny widowiskowe, gry i zabawy interaktywne. Pokazy artystyczne, pirotechniczne i wizualne, kino 7D, "Bajkolandia", wyspa skarbów, safari i wiele innych atrakcji. Dla uczestników wycieczki była to próba pokonania własnych lęków i słabości. Dzień pełen mocnych wrażeń
i szalonych przeżyć wpłynął pozytywnie na integrację klasy i zacieśnił wzajemne relacje. Nikt się nie nudził i nie narzekał. Pogoda dopisała. Wszyscy wrócili uśmiechnięci i bogatsi o nowe doświadczenia. - Galeria

Ewelina Szczytyńska - Rybus, Monika Polek

RATUJEMY ŻYCIE - ODDAJEMY KREW!

6 czerwca 2017 | dodał:art

19.06.2017 (poniedziałek) oddajemy krew. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do p.M.Adamiec lub p.Iwony Ćwik. Zachęcamy wszystkie pełnoletnie osoby do zaangażowania się w akcję! - Strona WWW RCKK w Rzeszowie

info szkoła

OLIMPIJCZYCY Z BUDOWLANKI W GŁOSIE PSB

6 czerwca 2017 | dodał:art

Podczas dwudniowych zmagań, 16 zespołów rywalizowało w 2 etapach. Podczas etapu praktycznego, który trwał 180 minut, uczestnicy musieli dokładnie odczytać projekt, a następnie wykonać zabudowę słupa stalowego za pomocą klipsów, następnie zamontować profile CD 60 i płyty G-K.
Zwycięzcami VI Olimpiady zostali po raz drugi z rzędu uczniowie
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im gen. Władysława Sikorskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu.
- Info na stronie 43 "Głosu PSB"

info szkoła

PRAKTYKA W OKU KAMERY

5 czerwca 2017 | dodał:art
info szkoła

BUDOWLANKA NA PRAKTYCE WE WŁOSZECH

5 czerwca 2017 | dodał:art

Weekend upłynął nam na zwiedzaniu Włoch. Republika San Marino jako najstarsza w Europie zauroczyła nas swoim położeniem na górze Tytanów,
z którego rozpościerał się niebagatelny widok na morze oraz pobliskie miasteczka. Murami obronnymi pochodzącymi z XIII wieku dotarliśmy do bazyliki poświęconej Marynowi - chrześcijańskiemu założycielowi Republiki. W Rimini naszą uwagę przykuł Łuk Augusta, którego historia sięga pierwszego wieku p.n.e oraz równie imponujący most Tyberiusza. Od poniedziałku czeka nas kolejny tydzień praktyk u włoskich pracodawców. - Galeria

Anna Jonasz -Andrzejewska i Agnieszka Ewiak-Bałata

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W ZSP NR 3 "BUDOWLANKA"

5 czerwca 2017 | dodał:art

Stowarzyszenie "Nasza Budowlanka" było organizatorem turnieju w piłce siatkowej plażowej dla młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu. Zmagania zorganizowano na pierwszym w centrum miasta profesjonalnym boisku do piłki plażowej na terenach sportowych ZSP nr 3 "Budowlanka". W turnieju udział wzięła młodzież polska i ukraińska. Impreza zorganizowana z zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Tarnobrzeg i Stowarzyszenie "Nasza Budowlanka". Celem turnieju było rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia - wolnego od nałogów, popularyzacja sportu i rekreacji. Najlepsi okazali się chłopcy z Majdanu Królewskiego: Mateusz Gołąbek i Kamil Halat. Turniej tenisa ziemnego do którego przystąpiło 3 zawodników i jedna zawodniczka przyniósł równie dużo emocji. Pierwsze miejsce zajął Mykhailo Barabash, drugi był Mikhailko Kucheras a trzecia Yulia Vovchuk. Foto: Kruk Patrycja, Iwona Ćwik - Galeria

info szkoła

URODZINY MRÓWKI

5 czerwca 2017 | dodał:art

3 czerwca świętowaliśmy 3 urodziny "MRÓWKI" i 15 urodziny PSB
w Tarnobrzegu. - Galeria


info szkoła

BUDOWLANKA BIEGA DLA KACPERKA !!!!

31 maja 2017 | dodał:art

Po raz trzeci przyłączamy się do BIEGU CHARYTATYWNEGO. Tym razem będziemy biegać dla Kacperka z Wrzaw. Każdy przebiegnięty kilometr, to realna pomoc finansowa przeznaczona na rehabilitację dla chorego chłopca. Zgłoszenia do biegu przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego do 5 czerwca (poniedziałek).
Biegi odbędą się: we wtorek(06.06) od godz. 9:00, w środę (07.06) od godz.: 9:00
Popołudniowy bieg dla chętnych uczniów i nauczycieli we wtorek (06.06) od godz. 17:00- start nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zapraszamy uczniów Budowlanki aby wzięli udział w biegu na miarę swoich możliwości.

Nauczyciele wychowania fizycznego

DARMOWY WAKACYJNY OBÓZ SZKOLENIOWY

31 maja 2017 | dodał:art

DARMOWY WAKACYJNY OBÓZ SZKOLENIOWY DLA UCZNIÓW ZSP NR 3 "BUDOWLANKA" W TARNOBRZEGU Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
I PODWODNEGO Termin i miejsce: 07-09.07.2017 r. (piątek, sobota, niedziela) Jezioro Tarnobrzeskie (z zakwaterowaniem i wyżywieniem) Liczba uczestników: 25 osób - uczniowie Budowlanki Organizator: Podkarpacki Zarząd Wojewódzki LOK Uczestnicy którzy ukończą kurs pozytywnym zdaniem egzaminu końcowego otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego !!!
ZAPISY W SEKRETARIACIE. - Plakat

Jacek Sobowiec

MISTRZOSTWA PODKARPACIA GLAZURNIKÓW DLA CHŁOPAKÓW
Z "BUDOWLANKI"

30 maja 2017 | dodał:art

W dniu 26 maja w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Rzeszowie zorganizowany został V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych pod patronatem Prezesa ZDZ w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o. W turnieju wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Patryk Dąbek i Hubert Szlufik z klasy 3 szkoły zawodowej w "Budowlance" pokazali prawdziwy kunszt
w tym zawodzie zajmując 1 miejsce! Naszych uczniów do turnieju przygotowywał Marek Serafin, jak mówi miło było obserwować naszych zwycięzców w zmaganiach o mistrzostwo województwa podkarpackiego. - Galeria i pełny tekst - Tarnobrzeg.pl

info szkoła

KURS OPERATORA KOPARKO ŁADOWARKI

29 maja 2017 | dodał:art

info szkoła

BUDOWLANKA W RIMINI

29 maja 2017 | dodał:art

Rimini przywitało nas wakacyjną pogodą. Dzień drugi rozpoczęliśmy od zwiedzania starego miasta, a następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacyjnym w głównej siedzibie firmy Sistema Turismo. A piu tardi! Dalsze relacje z praktyk we Włoszech już wkrótce. - Galeria

info szkoła

DYPLOMY DLA TECHNIKÓW

26 maja 2017 | dodał:art

W dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2017r. odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Tytuł zawodowy uzyskali absolwenci naszej szkoły w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik ochrony środowiska oraz technik urządzeń sanitarnych. Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej. - Galeria

info szkoła

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

25 maja 2017 | dodał:art

W dniu dzisiejszym uczniowie klas ITB, ITC i IA przedstawili montaż słowno muzyczny z okazji Święta Patrona Szkoły gen. Władysława Sikorskiego. Był on lekcją historii i patriotyzmu. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie sylwetkę bohatera narodowego, walczącego o wolność kraju w okresie II wojny światowej. Wielu wzruszeń dostarczył nam przygotowany przez młodzież program artystyczny. Program artystyczny przygotowały panie B. Piekutowska,
E. Szczytyńska-Rybus, dekoracje Pani D. Zioło z pomocą uczennic z klasy ITB. - Galeria

info szkoła

MIĘDZYPOWIATOWE ĆWICZENIA TERENOWE "TARNOBRZEG 2017"

25 maja 2017 | dodał:art

W środę 24 maja uczniowie klas I oraz II liceum ratowniczo-pożarniczego brali czynny udział w międzypowiatowych ćwiczeniach terenowych Państwowej Straży Pożarnej z powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego. Aby sprawdzić jak działają służby ratujące ludzkie życie, wcielili się w rolę poszkodowanych, i to właśnie oni byli ratowani przez zawodowców. Cała akcja pozorowanego wypadku drogowego z udziałem busa, samochodu osobowego i przyczepy była prowadzona w miejscowości Durdy-Knapy, a nasi uczniowie po jej zakończeniu wrócili do szkoły cali, pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia. - Galeria

Jacek Sobowiec

EUTRAPELIA

25 maja 2017 | dodał:art

23 maja 2017 roku do naszej szkoły zawitała Kapituła Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA. Spotkanie w ramach XX jubileuszowej edycji Festiwalu rozpoczęło się w Sali Patrona, gdzie Dyrekcja Szkoły, Goście z Kapituły oraz uczniowie klasy II a, uczestniczyli w otwarciu wystawy "Kocham cię życie nad życie". Trudu przygotowania wystawy podjęli się uczniowie z klasy: II a. - Galeria

Wioletta Wilk

BUDOWLANKA JEDZIE DO RIMINI

25 maja 2017 | dodał:art

Uczniowie klas IIb i IIIb jadą 27 maja na trzytygodniowe praktyki we włoskich firmach budowlanych. Praktyki te zostaną zrealizowane w ramach projektu "Praktyki zagraniczne ZSP 3". Naszym partnerem w organizacji tego przedsięwzięcia jest włoska firma ETN z jej oddziałem Sistema Turismo
w Rimini. - Galeria

info szkoła

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ!!!

25 maja 2017 | dodał:art

W dniu 2 czerwca (piątek) od godziny 8:30 na nowo otwartym boisku "Budowlanki" odbędzie się I Turniej Siatkówki Plażowej Szkół Ponadgimnazjalnych. Zapraszamy wszystkich sympatyków do kibicowania naszym reprezentatom. Gwarantujemy świetne widowisko sportowe!

Marzena Podgórna, Adam Mażysz, Paweł Krzemiński

WYBORY MISS I MISTERA BUDOWLANKI 2017

25 maja 2017 | dodał:art

info szkoła

KOLEJNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE NASZEJ "BUDOWLANKI"

24 maja 2017 | dodał:art

Dziesięciu uczniów szkoły zawodowej ZSP nr 3 "Budowlanka" ukończyło kurs i zdobyło uprawnienia OPERATORA AGREGATÓW TYNKARSKICH. 52 godzinne zajęcia obejmowały takie zagadnienia jak: dokumentacja techniczna, podstawy elektrotechniki i napędy elektryczne, budowa agregatów, technologia robót i zajęcia praktyczne. To kolejne etapy projektu dla szkół zawodowych "Synergia" realizowanych w Tarnobrzegu. W przyszłym roku szkolnym odbędą się następne kursy i kwalifikacje dla uczniów klas Szkoły Branżowej w tarnobrzeskiej "Budowlance". - Galeria - Artykuł w RTA24

info szkoła

WYBORY MISS I MISTERA BUDOWLANKI 2017

23 maja 2017 | dodał:art

ODDAJEMY LAJKI W WYBORACH NA MISS I MISTERA BUDOWLANKI 2017
- Galeria


administratorzy Facebooka

BUDOWLANKA NA PIKNIKU

22 maja 2017 | dodał:art

W dniu 21.05 uczniowie 1a oraz 2a godnie reprezentowali szkołę podczas pikniku organizowanego po raz czwarty przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na terenie Gimnazjum nr 2. Galeria

info szkoła

DZIEŃ OTWARTY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

22 maja 2017 | dodał:art

Zajęcia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich -19.05.2017 Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tarnobrzegu. Galeria

info szkoła

TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ

18 maja 2017 | dodał:art

1 czerwca w Dzień Dziecka Stowarzyszenie "Nasza Budowlanka" organizuje dla dzieci i młodzieży turniej piłki plażowej na terenie ZSP nr 3, ul.Św.Barbary. Rozgrywki odbędą się w godz. 15:00-19:00. Zgłoszenia na adres: naszabudowlanka@gmail.com
Akcję wspiera Urząd Miasta Tarnobrzega. Plakat

info stowarzyszenie

UWAGA! MAŁA MATURA Z MATEMATYKI!

17 maja 2017 | dodał:art

31 maja (środa) odbędzie się "mała matura" z matematyki dla uczniów klas 1A, 2A LO oraz 1TB, 1TC, 2TB, 3TB i 3 TC. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe! Zakres materiału obejmuje dotychczas zrealizowane zagadnienia. Dozwolone korzystanie z tablic matematycznych i prostych kalkulatorów. Nie wolno używać telefonów komórkowych! Egzamin podlega ocenie na takich samych zasadach jak sprawdziany pisemne.

Dorota Zioło, Ewelina Szczytyńska - Rybus

WYBORY MISS I MISTERA BUDOWLANKI 2017

15 maja 2017 | dodał:art

REGULAMIN WYBORÓW MISS I MISTERA SZKOŁY 2017
1. Organizatorem konkursu "Wybory MISS i MISTERA Szkoły" są administratorzy Facebooka naszej szkoły.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszej uczennicy
i najprzystojniejszego ucznia, ale nie tylko wizualnie, (istotna jest również praca na rzecz innych) która/y otrzyma tytuł i nagrody. - Pełna treść regulaminu

administratorzy Facebooka

NOWA PRACOWNIA - TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

15 maja 2017 | dodał:art

info szkoła

12 MAJA DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

12 maja 2017 | dodał:art
Barbara Piekutowska

DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

12 maja 2017 | dodał:art

12 maja obchodzimy Światowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Pamiętamy o tym dniu nie tylko dlatego, że praca pielęgniarki jest bardzo odpowiedzialna, ale w szczególności dlatego, że w przyszłości ten zawód będą wykonywały uczennice naszej szkoły kształcące się na kierunku pielęgniarsko-rehabilitacyjnym.

Barbara Piekutowska

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

11 maja 2017 | dodał:art

W dniu 9 maja uczniowie klasy II a wzięli udział w wykładzie Jana Grandysa dotyczącym 220-tej rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu z okazji "Tygodnia Bibliotek". - Galeria

Małgorzata Stelmach

UWAGA - ZMIANA TERMINU

10 maja 2017 | dodał:art

Uwaga.
Szkolny konkurs "Mój eksperyment" odbędzie się w późniejszym terminie, ogłoszonym po 18 maja. Zainteresowanych uczniów serdecznie przepraszamy.

Greta Tomczyk - Jarosz, Elżbieta Głowacka

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

10 maja 2017 | dodał:art

info szkoła

UWAGA - ZMIANA PLANU LEKCJI

4 maja 2017 | dodał:art

Zmiana planu lekcji od 4 maja.


Nowy plan lekcji

info szkoła

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

2 maja 2017 | dodał:art

info szkoła

226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

1 maja 2017 | dodał:art

28 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z dnia 3 maja 1791 i wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla Polski. Usłyszeliśmy również piękne pieśni patriotyczne, które wzruszały i oddawały atmosferę tamtych dni. Akademię przygotowali uczniowie
z klas : I a, II a, I Tb, III Tb. Galeria

Monika Adamiec, Małgorzata Stelmach, Barbara Piekutowska

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW Z BUDOWLANKI

28 kwietnia 2017 | dodał:art
"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali".
Jan Paweł II

W dniu 28 kwietnia po raz ostatni zabrzmiał dzwonek dla uczniów klas maturalnych.
Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klas I Tb i II a pod kierunkiem pani Marty Leśniak oraz pani Kariny Mróz.
W części oficjalnej uroczystości głos zabrał pan dyrektor Rafał Sawicki, który wszystkim absolwentom życzył dalszych sukcesów życiowych oraz pomyślnie zdanych egzaminów.
Najmilszym momentem akademii było wręczenie licznych nagród i dyplomów za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz społeczności uczniowskiej.
Wszystkim absolwentom gratulujemy pomyślnego ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze . Galeria

info szkoła

BUDOWLANKA W ITV WISŁA

28 kwietnia 2017 | dodał:art

info szkoła

MATURZYŚCI 2017

28 kwietnia 2017 | dodał:art

Zdjęcia grupowe maturzystów z rocznika 2016/2017.


Galeria

info szkoła

"BUDOWLANKA" SIĘ PROMUJE

27 kwietnia 2017 | dodał:art

info szkoła

BUDOWLANKA NA TARGACH PRACY I EDUKACJI

27 kwietnia 2017 | dodał:art

26 kwietnia uczestniczyliśmy w dziesiątej edycji Targów Pracy i Edukacji
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.
Galeria

info szkoła

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS MATURALNYCH

27 kwietnia 2017 | dodał:art
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS MATURALNYCH:
28.04.2017
Msza św. o godz. 8.00 w kościele p/w Św. Barbary.
Uroczyste zakończenie w szkole o 10.45.
info szkoła

XXXIX OLIMPIADA WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

26 kwietnia 2017 | dodał:art

XXXIX Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej odbyła się w Lublinie w dn. 19.04.2017- 22.04.2017. Geodeci z Budowlanki w składzie: Julia Madej, Kamil Szwed, Tomasz Twaróg dzielnie stanęli do rywalizacji z 25 najlepszymi zespołami geodezyjnymi z całego kraju wyłonionymi spośród 71 drużyn podczas zawodów I stopnia- etap szkolny. W klasyfikacji drużynowej uczniowie zajęli 16 miejsce. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął Kamil, który zakwalifikował do zawodów III stopnia- etap centralny. Opiekunem drużyny zapewniającym wsparcie intelektualne oraz dbającym o morale był mgr inż. Marcin Stachowicz. Galeria

info szkoła

FINAŁ KONKURSU BIBLIJNEGO

26 kwietnia 2017 | dodał:art

Blisko pięćdziesięciu zwycięzców szkolnych konkursów biblijnych rywalizowało o tytuł najlepszego młodego znawcy Pisma Świętego w diecezji. Uczennice z klasy 2 a Anna Latoś i Agata Gawrońska godnie reprezentowały tarnobrzeską "Budowlankę" w finale Konkursu Biblijnego. Galeria

Wioletta Wilk, ks. Damian Niziałek

DZIEŃ OTWARTY W BUDOWLANCE: KARIERA - TECHNOLOGIE - LUDZIE

24 kwietnia 2017 | dodał:art

info szkoła

DZIEŃ OTWARTY W BUDOWLANCE

24 kwietnia 2017 | dodał:art

Tłumy gimnazjalistów z Tarnobrzega i okolic odwiedziły w poniedziałek naszą szkołę podczas Dni Otwartych. Potencjalni kandydaci do klas pierwszych zostali zapoznani z bogatą ofertą edukacyjną "Budowlanki", w której nawet najbardziej niezdecydowani mogli znaleźć coś dla siebie. Na zwiedzających
w każdej klasie czekały liczne atrakcje: quizy, rebusy, prezentacje multimedialne, eksperymenty naukowe, demonstracje specjalistycznego sprzętu itp.

Galeria - Echo Dnia - Radio Leliwa

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie ZSP nr 3

BUDOWLANKA WCZORAJ I DZIŚ

24 kwietnia 2017 | dodał:art

info szkoła

Archiwum 2016/2017

Archiwum 2015/2016

Archiwum 2014/2015

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Archiwum 2010/2011

Archiwum 2009/2010


DZIENNIK ELEKTRONICZNYPrenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"

Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS