Nowe kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015 - sprawdź
NABÓR ELEKTRONICZNY

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015

25 sierpnia 2014 | dodał:art

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015 odbędzie się 1 września 2014 roku (poniedziałek)
godzina 9.00 - apel na placu szkolnym , póżniej spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
godzina 10.30 - Msza święta w koœciele pw. Św. Barbary


Dyrekcja szkoły

WYPRAWKA SZKOLNA

25 sierpnia 2014 | dodał:art

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właœciwego do spraw oświaty i wychowania.


Druki do pobrania

Dyrekcja szkoły

RADA PEDAGOGICZNA

22 sierpnia 2014 | dodał:art

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 29.08.2014 r. (piątek) o godzinie 10:00


Dyrekcja szkoły

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ZSP NR 3 SIERPIEŃ 2014

20 sierpnia 2014 | dodał:art

25.08.2014 r. (poniedziałek)
biologia, fizyka - godz 9.00 - sala 109
język niemiecki - godz 12.00 - sala 109
27.08.2014 r. (środa)
przedmioty zawodowe: ćwiczenia geodezyjne, kataster i gospodarka nieruchomościami - godz 9.00 - sala 104
matematyka - godz 9.00 - sala 109
28.08.2014 r. (czwartek)
język polski - godz 9.00 - sala 109


Dyrekcja szkoły

MATURA - SESJA POPRAWKOWA - SIERPIEŃ 2014 R.

20 sierpnia 2014 | dodał:art

26.08.2014 r. (wtorek)
egzaminy pisemne - godzina rozpoczęcia egzaminu - 9:00
Sala 20 - matematyka - 11 zdających z IV b i IV i
Sala 23 - matematyka - 11 zdających z IV d, III u, T, TU, LP i OKE
Sala 22 - język angielski - 5 zdających z IV d, IV i, T i LP
ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN 30 MINUT PRZED GODZINĄ ROZPOCZĘCIA EGZAMINU
26.08.2014 r. (wtorek)
egzaminy ustne - godzina rozpoczęcia - 11:00
Sala 109 - język angielski - 3 zdających z IV d


Dyrekcja szkoły

A TERAZ .....

27 czerwca 2014 | dodał:art

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

27 czerwca 2014 | dodał:art

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbyło się 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godzinie 8:00 na sali gimnastycznej. Część artystyczna przygotowana przez Pana Marcina Tworka.
Galeria

Dyrekcja szkoły

BON RODZINNY 3+

27 czerwca 2014 | dodał:art

Od 10 lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu rozpocznie wydawanie "Bonów Rodzinnych 3+".
To pierwszy tego typu program pomocowy dla rodzin wielodzietnych wprowadzony przez samorząd tarnobrzeski. Program jest adresowany do wszystkich rodzin wielodzietnych, tj. takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Wszystkie dzieci i rodzice muszą zamieszkiwać pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tarnobrzega.
W ramach Programu wydawany jest "Bon Rodzinny 3+" uprawniający do dokonywania płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie miasta Tarnobrzega, które przystąpią do programu.
Wnioski na bony rodzinne są przyjmowane od dnia 16 czerwca 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Bony wydawane będą od 10 lipca 2014 roku. "Bon rodzinny 3+" jest ważny do dnia 30 listopada 2014roku.
Do programu mogą się włączyć także tarnobrzescy przedsiębiorcy, którzy mogą oferować ulgi i zniżki dla posiadaczy "Bonu Rodzinnego 3+". Miejsca, w których honorowany jest "Bon Rodzinny 3+" będą specjalnie oznaczone w widocznym miejscu.
Aktualna lista takich punktów będzie także publikowana na stronach www.mopr.pl a także

www.tarnobrzeg.pl
Info: UM.

Dyrekcja szkoły

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

26 czerwca 2014 | dodał:art

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 27 czerwca 2014 r. (piątek) godz. 7:00 - Msza św. w koœciele pw. Św. Barbary. godz. 8:00 - akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 na sali gimnastycznej. Częœć artystyczna przygotowana przez Pana Marcina Tworka.

Wykaz sal

Dyrekcja szkoły

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

23 czerwca 2014 | dodał:art

Będą wydawane 27 czerwca 2014 roku (piątek) od godziny 8.30 do 9.30 przez wychowawców.
Klasa IV b - sala 20 - mgr inż. Michał Urbański
Klasa IV d - sala 22 - mgr Iwona Ćwik
Klasa IV i - sala 23 - mgr inż. Ewa Fudala
Klasa III u - sala 21 - mgr inż. Monika Polek
Zdający po raz kolejny - sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura.

Upoważnienie

Dyrekcja szkoły

NAJLEPSZA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY W TARNOBRZEGU

16 czerwca 2014 | dodał:art

Portal NaszeMiasto.pl, przeprowadził plebiscyt na najlepszą stronę internetową szkoły średniej w Tarnobrzegu, którego zwycięzcą został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego.

Ogłoszenie wyników

Dyrekcja szkoły

WYSTAWA

16 czerwca 2014 | dodał:art

13 czerwca uczniowie klasy I c zwiedzili w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu wystawę "Porywa mnie wartki nurt rzeki… - literackie pasje Doroty Kozioł". Poznali twórczość autorki wielu książek i artykułów poświęconych historii i kulturze Tarnobrzega
i okolic. Podziwiali zaprezentowane na wystawie prace tej tarnobrzeżanki - poetki, malarki i dziennikarki.

Galeria

Opiekunowie:
Pani Monika Adamiec
Pani Jolanta RaŸniewska-Burczak

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS ZSZ

13 czerwca 2014 | dodał:art

13 czerwca naukę w naszej szkole uroczyście zakończyło 51 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: murarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W części artystycznej absolwenci ZSZ podziękowali Dyrekcji Szkoły za stworzenie bezpiecznych i bardzo dobrych warunków do nauki, wychowawcom Pani Alinie Zdeb i Panu Jackowi Sobowcowi za lata wspólnie spędzone w szkole, a także nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu.

Miłym akcentem było wręczenie licznych nagród, będących wyrazem uznania za wyniki w nauce, udział w konkursach i turniejach oraz reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych. Krzysztof Szeląg uczeń klasy 3m otrzymał dyplom dla Honorowego Krwiodawcy oraz symboliczny kubek
z napisem "Krewki Bohater". Firma Sopro, która współpracuje ze szkołą ufundowała dla trzech uczniów bardzo atrakcyjne nagrody, które wręczał Pan Marek Serafin. Uczeń klasy III t Krzysztof Góralski, który w ciągu trzech lat nauki nie opuścił ani jednego dnia na zajęciach praktycznych
i reprezentował szkołę na licznych zawodach otrzymał bezpłatny tygodniowy pobyt w hotelu nad morzem.

Dyrektor szkoły życzył uczniom sukcesów w życiu osobistym, ciekawej pracy i namawiał do dalszego kształcenia. Podziękował wychowawcom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu, pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w edukację dzisiejszych absolwentów.

Po uroczystym apelu młodzież wraz z wychowawcami udała się do sal na ostatnią lekcję wychowawczą. Na zakończenie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Agnieszka Ewiak - Bałata
Pani Anna Jonasz

PRÓBNA MATURA

13 czerwca 2014 | dodał:art

12 czerwca 77 uczniów klas trzecich technikum miało możliwość sprawdzenia stanu swojej wiedzy z matematyki. Pisali swój pierwszy próbny egzamin maturalny z matematyki. W przyszłym roku szkolnym czekają ich kolejne próby.
A wszystko po to, żeby te egzaminy w maju wypadły jak najlepiej.
Dyrekcja szkoły

WYCIECZKA

12 czerwca 2014 | dodał:art

11 czerwca uczniowie z technikum ochrony środowiska z IIg
i IIIc zwiedzili budowaną w Stalowej Woli elektrociepłownię. Jest to największa inwestycja w regionie. Budowa prowadzona jest przez hiszpańską firmę ABENER należącą do międzynarodowej grupy ABENGOA.
Młodzież miała możliwość zapoznania się z działalnością firmy
i projektami, które aktualnie firma realizuje.
Nas najbardziej interesowała inwestycja w Stalowej Woli, która jest pierwszą tak dużą jednostką gazową w Polsce. Dowiedzieliśmy się, że projekt budowy i eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy 449,16 MW jest realizowany przez Grupę Kapitałową PGNiG i Grupę TAURON . Zakończenie inwestycji planowane jest na 26 czerwca 2015 roku. Nowy blok przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i będzie największym oraz najbardziej nowoczesnym obiektem tego typu w kraju. Wysoka sprawność, niska emisja dwutlenku węgla, związków siarki i azotu oraz niskie koszty stałe będą głównymi atutami tej jednostki. Dla nas to ważne, bo jesteśmy mieszkańcami regionu.
Mieliśmy także możliwość poznania wielu pracowników firmy, którzy nas bardzo miło przyjęli. Byli wśród nich Hiszpanie, Urugwajczyk i Polacy. Na koniec otrzymaliśmy koszulki i długopisy z logo firmy ABENER. Kolejny raz okazało się, że świat jest "globalną wioską".

Galeria

Opiekunowie:
Pani Iwona Rudnicka
Pani Iwona Stawowy
Pan Krzysztof Kotulski

ZASTĘPSTWA I PRÓBNA MATURA

11 czerwca 2014 | dodał:art

W dniu 2014-06-12 nie zaplanowano zastępstw.
Próbny egzamin maturalny o godzinie 7:00 dla klas trzecich technikum z matematyki.
Dyrekcja szkoły

POMOCNA DŁOŃ

10 czerwca 2014 | dodał:art

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Amazonek
w Tarnobrzegu "Pomocna Dłoń" uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Kampanii Społecznej "Razem wygrywamy z rakiem Piersi". 8 czerwca 2014, w Dniu Święta Piłki Nożnej, podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami "Siarka Tarnobrzeg" i "Concordia Elbląg" rozdawali ulotki dotyczące profilaktyki raka piersi.
Były to uczennice:
Jagoda Rydzik kl Ib
Agata Majda kl IIIg
oraz uczniowie:
Bartek Tykierka kl Ib
Patryk Koryciński kl Ib

Galeria

Koordynator:
Pani Barbara Piekutowska

FINAŁ 7 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MHNR

9 czerwca 2014 | dodał:art

6 czerwca w hali Torwaru w Warszawie odbyła się Gala Finałowa 7 edycji Ogólnopolskiej akcji Mam Haka na Raka, na której zostały wręczone nagrody zwycięskim zespołom. Uroczystość wręczenia nagród uświetniły takie znakomitoœci jak Wicepemier Polski - pan Janusz Piechociński, Wicemarszałek Sejmu RP - pani Wanda Nowicka, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego oraz prezes Polskiej Unii Onkologicznej pan - dr Janusz Meder.
Po części oficjalnej odbył się koncert ambasadorów programu MHNR - Mariki i Mezo. Nasz zespół Geodetki miał zaszczyt uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Poniżej znajdziecie zdjęcia z Gali, które być może zachęcą niektórych z Was do zaangażowania się
w kolejną edycję MHNR w przyszłym roku szkolnym.

Galeria
Film

Opiekun:
Pani Barbara Piekutowska

FILM

5 czerwca 2014 | dodał:artGALA FINAŁOWA

5 czerwca 2014 | dodał:art

Już w piątek 6 czerwca nasze Geodetki wraz z opiekunem Barbarą Piekutowską ruszają do Warszawy na Galę Finałową, która jest zwieńczeniem 7. edycji ogólnopolskiej akcji Mam Haka Na Raka oraz zakończeniem II etapu programu.
Jego założeniem było opracowanie kampanii społecznościowej dotyczącej profilaktyki nowotworów układu chłonnego. Najlepsza zdaniem jurorów kampania wygrywa i wg jej projektu organizatorzy opracowują profesjonalne spoty: telewizyjny i radiowy, które będą wyemitowane w ogólnopolskich mediach.
Gala odbędzie się w Centralnym Oœrodku Sportu Torwar i będzie obejmować:
* ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
* poczęstunek
* koncert ambasadorów "Mam Haka Na Raka"- Mariki i Mezo
Z niecierpliwością czekamy na ten wyjazd.

Opiekun:
Pani Barbara Piekutowska

ZWROT KSIĄŻEK

5 czerwca 2014 | dodał:art

BIBLIOTEKA SZKOLNA
PROSI O ZWROT
WYPOŻYCZONYCH
KSIĄŻEK DO DNIA
18.06.2014 ROKU


ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO

4 czerwca 2014 | dodał:art

Dnia 3 czerwca młodzież naszej szkoły miała okazję wziąć udział w rozgrywkach sportowych. W tegorocznej edycji Święta Sportu Szkolnego odbył się mecz piłki siatkowej z udziałem uczniów klas pierwszych i drugich przeciwko reprezentacji klas trzecich. Młodsi zawodnicy, mimo znakomitej postawy, ustąpili pola trzecioklasistom 1:3. Mecz piłki nożnej to zmagania tegorocznych Mistrzów Szkoły (IIIb) z drużyną "Reszty Świata". Nasi mistrzowie po zaciętej walce zostali pokonani 2:5. Na zakończenie każdy
z uczestników otrzymał słodki upominek oraz gadżet od firmy SOPRO. Licznie przybyli kibice mieli okazję podziwiać dobre sportowe widowisko. Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznych Mistrzostwach Szkoły w piłce nożnej i piłce siatkowej

Galeria

Organizatorzy:
Nauczyciele wychowania fizycznego

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

3 czerwca 2014 | dodał:art

Dzień 31 maja obchodzony jest jako Światowy Dzień Bez Tytoniu, ustanowiony w 1988 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób. Święto to ma zwrócić uwagę na szkodliwość palenia papierosów, więc co roku z tej okazji odbywa się w naszej szkole antynikotynowa akcja - na korytarzach zostały rozwieszone plakaty obrazujące zagrożenia związane z tym zgubnym nałogiem wykonane przez uczniów.

Galeria

MŁODA KREW Z "BUDOWLANKI" RATUJE ŻYCIE

2 czerwca 2014 | dodał:art

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu koordynatorzy PCK zorganizowali w dniu 2 czerwca (poniedziałek) 2014 roku akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem "Młoda krew ratuje życie".
Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Rzeszowa, w której skład wchodzili lekarz i pielęgniarki pobierała krew na sali gimnastycznej.
Na uwagę zasługuje fakt, że w szkole działa bardzo prężnie Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi "Budownicze RH" zrzeszający obecnie 60 młodych ludzi, którzy świadomi wagi sytuacji dzielą się
z innymi tym życiodajnym darem.
MK HDK ma długą tradycję, gdyż istnieje już od roku 2005 i jest pierwszym klubem zrzeszającym młodzież ze szkoły średniej z naszego regionu.
Corocznie młodzież "Budowlanki" daje świadectwo dojrzałej postawy społecznej oddając średnio 50-60 l krwi w ciągu roku szkolnego.
W dzisiejszym dniu zgłosiło się 62 młodych ludzi, którzy pierwszy raz zdecydowali się na ten odważny krok, jak również "weterani" oddający systematycznie krew. Do akcji włączyli się też pedagodzy , panie: Iwona Rudnicka, Iwona Stawowy, Monika Czech i pan Michał Kownacki. W sumie oddano ponad 20 litrów krwi.
Akcja była również skierowana do osób z zewnątrz. Każdy pełnoletni, zdrowy mieszkaniec Tarnobrzega lub okolic mógł włączyć się w ten szczytny cel.
Powyższe przedsięwzięcie było odpowiedzią na apel RCK i K z Rzeszowa o szczególne zapotrzebowanie na krew w okresie wakacyjnym ze względu na zwiększoną liczbę wypadków.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Julia Borek
Pani Agnieszka Ewiak - Bałata

WYNIKI WYBORÓW MŁODZIEŻOWYCH MŁODZI GŁOSUJĄ 2014

2 czerwca 2014 | dodał:art

W poniedziałek, 19 maja, w całej Polsce odbyły się młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego Młodzi głosują 2014. Ponad 150 000 uczniów i uczennic poszło w do urn i oddało swoje głosy na komitety wyborcze zarejestrowane w całej Polsce. Do akcji realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przystąpiło blisko 1300 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z całej Polski.

WWW

Organizatorzy:
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Monika Adamiec
Pani Jolanta Raźniewska - Burczak

WYPRAWKA SZKOLNA

30 maja 2014 | dodał:art

Na stronie MEN ukazała się informacja dot. Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2014 roku.
Program jest kontynuowany wzorem lat ubiegłych, należy pamiętać o obowiązku udokumentowania zakupu podręczników imienną fakturą VAT, wystawioną na rodzica lub ucznia. Zwrotowi podlegają tylko wydatki na zakup podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Faktura powinna zawierać tytuły podręczników i do której klasy zostały zakupione.

WWW

Dyrekcja szkoły

ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO

30 maja 2014 | dodał:art

3 czerwca odbędą się w naszej szkole rozgrywki sportowe
z okazji Dnia Sportu Szkolnego i Dnia Dziecka.
W programie:
MECZ PIŁKI SIATKOWEJ (GODZ. 10), w którym wezmą udział reprezentacje klas młodszych (1 i 2), przeciwko reprezentacji klas 3. Drużyny 6 - osobowe i 2 rezerwowych.W składzie obowiązkowo musi być 1 dziewczyna.
MECZ PIŁKI NOŻNEJ (GODZ.12), w którym zmierzą się Mistrzowie Szkoły - kl.3b vs "Reszta Świata".
Drużyny 4 - osobowe i 2 rezerwowych.
Prosimy zgłaszać składy drużyn do 2 czerwca.
Zapraszamy kibiców!

Organizatorzy:
Nauczyciele wychowania fizycznego

"MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE"

28 maja 2014 | dodał:art

2 czerwca (poniedziałek) 2014 roku odbędzie się w naszej szkole akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem "Młoda krew ratuje życie".
Ekipa RCKiK z Rzeszowa, w której skład wchodzą lekarz
i pielęgniarki, będzie pobierać krew na sali gimnastycznej
w godzinach 9:00 - 12:00. Prosimy chętnych o wcześniejsze zapisywanie się do Pani J. Borek lub Pani A. Bałaty.

Organizatorzy:
Pani Julia Borek
Pani Agnieszka Ewiak - Bałata

"JA SIĘ WCALE NIE CHWALĘ, JA PO PROSTU MAM TALENT"

28 maja 2014 | dodał:kubik

Zachęcamy wszystkich uczniów ZSP nr 3 do zaprezentowania swoich uzdolnień podczas Szkolnego Przeglądu Talentów, który odbędzie się 9 czerwca 2014 r. Występować można indywidualnie lub grupowo, przedstawiając swe możliwości w dowolnej ilości spośród czterech kategorii:
1. recytacja lub scenka (np. kabaretowa, dramatyczna)
2. śpiew
3. prezentacja własnego hobby
4. taniec, żonglerka lub inne popisy ruchowe.
Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 15 minut. Nagroda główna to tydzień bez pytania (niedługo przed klasyfikacją może okazać się bezcenny). Formularze zgłoszeniowe do pobrania
u wychowawców. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorkami.

Organizatorzy:
Pani Marta Leśniak
Pani Karina Mróz

EUTRAPELIA 2013/2014

23 maja 2014 | dodał:art

21 maja 2013 roku do naszej szkoły zawitała Kapituła Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA. Spotkanie w ramach XVII edycji Festiwalu rozpoczęło się w Sali Patrona, gdzie Dyrekcja Szkoły, Goście z Kapituły oraz uczniowie klas I c, III d uczestniczyli w Dziękczynieniu za kanonizację św. Jana Pawła II. Trudu przygotowania prezentacji podjęli się uczniowie z klas: III c, III g, III d, II g oraz I g.

Galeria

Organizator:
Pani Wioletta Wilk
Ksiądz Łukasz Nawrot

KONKURS NIEMIECKOJĘZYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

22 maja 2014 | dodał:art

Uczniowie klasy III g udowodnili, że to właśnie oni wiodą prym w zakresie wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych. Pierwsze miejsce zajął Przemysław Durda, na drugim miejscu uplasował się Piotr Wolak, natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale Iwonie Wolak uczennicy klasy II g.
Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą znajomością kultury, historii, geografii, motoryzacji, polityki oraz techniki Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii.

Galeria

Organizator:
Pani Agnieszka Ewiak-Bałata

MŁODZI GŁOSUJĄ

21 maja 2014 | dodał:art

19 maja 2014 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory młodzieżowe w ramach akcji Młodzi Głosują. Tegoroczna edycja akcji poświęcona została wyborom do Parlamentu Europejskiego, które oficjalnie przeprowadzone będą w Polsce 25 maja. Frekwencja wyborcza w tych wyborach jest bardzo niska i to właśnie było jednym z głównych powodów dla których 19 maja w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono wybory młodzieżowe. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), która podkreśla, że projekt Młodzi Głosują nie jest agitacją polityczną i nie popiera żadnych partii czy ugrupowań politycznych. Głównym celem akcji Młodzi Głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Wybory w naszej szkole przeprowadziła 5- osobowa Szkolna Komisja Wyborcza : Angelika Ciździel, Wioletta Grocholska, Jakub Słomka, Dominika Sromek, Kinga Wilk. Ogólnopolskie wyniki głosowania zostaną opublikowane 28 maja 2014 roku.

Galeria

Organizatorzy:
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Monika Adamiec
Pani Jolanta Raźniewska - Burczak

UWAGA ZMIANA PLANU LEKCJI
LICEUM DLA DOROSŁYCH

maj 2014 | dodał:art

Zmiana planu lekcji od poniedziałku 12 maja dla klas technikum i zsz.

LICEUM DLA DOROSŁYCH
Zjazd (24.05. - 25.05.) odbędzie się tydzień wcześniej tzn. (17.05. - 18.05.)

Dyrekcja szkoły

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

16 maja 2014 | dodał:art

Będą wydawane 27 czerwca 2014 roku po godzinie 10 ej przez wychowawców. Dokładna godzina i miejsce (sala) będą podane w terminie późniejszym. Można dowiadywać się w sekretariacie szkoły po 20 czerwca. Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły
w zakładce Matura.

Upoważnienie

Dyrekcja szkoły

TARGI PRACY

16 maja 2014 | dodał:art

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Targach Edukacji
i Pracy, które odbyły się 14.05.2014 roku na sali widowiskowo - sportowej MOSiR w Tarnobrzegu.
Klasa III c wzięła udział w spotkaniu "ABC usług i instrumentów rynku pracy - aktualne wsparcie i planowane zmiany", które poprowadził Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak - Kamysz.


FOTO

Dyrekcja szkoły

MBP TARNOBRZEG

14 maja 2014 | dodał:art

Koordynator:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak

PROJEKCJA FILMOWA

14 maja 2014 | dodał:art

BIBLIOTEKA SZKOLNA
zaprasza do Klubu Filmowego
na projekcję filmu

"Generał - zamach na Gibraltarze"

20.05.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. I
27.05.2014r. - godz. 13.30 - 14.30 - cz. II

Organizator:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak

KONKURS NIEMIECKOJĘZYCZNY

12 maja 2014 | dodał:art

16 maja 2014 r. na 8 godzinie lekcyjnej w sali 21 zostanie przeprowadzony w naszej szkole konkurs "Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych" - "Das Wissen über die DACH - Länder'' mający na celu poszerzenie i sprawdzenie dotychczasowej wiedzy uczniów
z zakresu krajów niemieckiego obszaru językowego, a także wzbudzenie zainteresowania historią, tradycjami, techniką oraz kulturą tych państw.

Regulamin
Informacje

Organizator:
Pani Agnieszka Ewiak- Bałata

POWSTANIE WARSZAWSKIE

9 maja 2014 | dodał:art

Wyjście do TDK na film "Powstanie Warszawskie" planowane jest na środę 14 maja na godzinę 11:00. Cena biletu: 11 zł.Organizator:
Pani Monika Czech

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

9 maja 2014 | dodał:art

Od 8 do 15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa
i bibliotek.

Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Rok 2014 promuje hasło: "Czytanie łączy pokolenia".

Koordynator:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak

MATURA 2014

6 maja 2014 | dodał:art

5 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne i potrwają w naszej szkole do 20 maja. Młodzież będzie rozwiązywała arkusze maturalne obowiązkowo z trzech przedmiotów. Zdający wybrali także dodatkowe egzaminy w sumie z 10 różnych przedmiotów. W szkole, która kojarzy się z naukami ścisłymi, oprócz matematyki na poziomie rozszerzonym, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki, tegoroczni maturzyści będą zdawać egzaminy z wiedzy
o społeczeństwie, historii i języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Na razie wszystko im sprzyja: zakwitły kasztany i co bardzo ważne zadania nie są trudne, oby tak dalej.

Za wszystkich zdających trzymamy mocno kciuki i życzymy im POWODZENIA.

Galeria

Dyrekcja szkoły

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z REGULAMINEM XVIII EDYCJI FUNDUSZU POMOCY MŁODYM TALENTOM

5 maja 2014 | dodał:art

Uprzejmie informujemy, że można już pobrać z naszej strony regulamin oraz wniosek o stypendium w ramach XVIII edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Wnioski składać można od 27 czerwca do 25 lipca 2014 roku. Zapraszamy do pobrania regulaminu Funduszu oraz kwestionariusza dla kandydatów ubiegających się o to stypendium.


www

Dyrekcja szkoły

VII KONKURS ''MÓJ EKSPERYMENT''- ROZSTRZYGNIĘTY

30 kwietnia 2014 | dodał:cacek

Czy można odmierzać czas -'' Zegarem jodowym'', robić ''Kwadratowe bańki'' lub ''Balonem trzymać szklane kubeczki'' ?

Na te i inne, równie interesujące pytania, starali się odpowiedzieć uczestnicy szkolnego konkursu ''Mój eksperyment - między fizyką a chemią '', którego 7. już edycja odbyła się 29 IV 2014r. w naszej szkole.

Głosami jury i publiczności ( ze względu na wysoki poziom prezentowanych doświadczeń i efekty specjalne, które im towarzyszyły, przyznano dwa pierwsze miejsca i dwa trzecie miejsca).
Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce:
uczniowie kl. 3c - Mateusz Lis i Grzegorz Brzeziński za doświadczenie ''Kosmiczne Warzywa''
uczeń kl 3d - Artur Kosior za doświadczenie ''Balon trzymający kubki''
II miejsce:
uczeń kl 3d - Filip Sikora za doświadczenie ''Gumowe jajko''
III miejsce:
uczeń kl 3d - Karol Rębisz za doświadczenie ''Kwadratowa bańka''
uczennice kl 2g - Anna Buczek i Joanna Kopeć za doświadczenie ''Gazowa gaśnica''


Organizatorzy gratulują Wszystkim uczestnikom pomysłowości, inwencji i zaangażowania, żywiąc przekonanie że 8. edycja będzie równie niezwykła.


Galeria

Organizatorzy:
Pani Greta Tomczyk - Jarosz
Pani Elżbieta Głowacka

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

29 kwietnia 2014 | dodał:art

W dniach 28 - 29 kwietnia odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo ZSP nr 3. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje 10 - ciu klas: 3 b, 3 g, 3 c, 3 d, 3 t, 2 c, 2 t, 1 b, 1 c, 1 t.
Po zaciętej sportowej rywalizacji zwyciężyła klasa 3 d w składzie:
1. Wolan Marcin
2. Lis Wojciech
3. Sałek Łukasz
4. Sikora Filip
5. Jędrzejczak Karol
6. Pluta Radosław
7. Paterek Krzysztof
8. Borkowski Kamil
2 gie miejsce zajęła klasa 3 c
3 cie miejsce zajęła klasa 1 c.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wiele sportowych emocji

Galeria

Organizator:
Pani Marzena Podgórna

223 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
P0ŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

28 kwietnia 2014 | dodał:art/cacek

25 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły
i odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego".
Następnie uczniowie klasy II g przedstawili krótki program artystyczny.
Konstytucja 3 Maja przeszła do historii jako druga na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, a pierwsza w Europie, demokratyczna ustawa zasadnicza XVIII wieku.
Uczniowie w przystępny sposób przedstawili historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja i przybliżyli nazwiska Polaków najbardziej zasłużonych dla ówczesnej Polski, którzy dostrzegali zło szerzące się
w kraju i grożące mu niebezpieczeństwo utraty niepodległości.
Przez długi czas, z różnych przyczyn o charakterze politycznym, o tym ważnym wydarzeniu prawie się nie mówiło. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydował o przywróceniu święta 3 Maja.

W dniu 25 kwietnia po raz ostatni zabrzmiał dzwonek dla uczniów klas maturalnych.
Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klas III c i III g pod kierunkiem pani Marty Leśniak oraz pani Kariny Mróz.
W części oficjalnej uroczystości głos zabrał pan dyrektor Robert Stawowy, który wszystkim absolwentom życzył dalszych sukcesów życiowych oraz pomyślnie zdanych egzaminów.
Najmilszym momentem akademii było wręczenie licznych nagród i dyplomów za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz społeczności uczniowskiej.
Tradycyjnie zostali również wyróżnieni honorowi dawcy krwi, którym wręczono symboliczne upominki oraz dyplomy z podziękowaniem za ten bezcenny dar krwi . Wszystkich krwiodawców wraz z opiekunami MK HDK uwieczniono na pamiątkowym zdjęciu.
Wszystkim absolwentom gratulujemy pomyślnego ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


''Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali''

Galeria cz 1
Galeria cz 2

Organizatorzy:
Pani Monika Adamiec
Pani Karina Mróz
Pani Małgorzata Stelmach
Pani Marta Leśniak

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

25 kwietnia 2014 | dodał:art

W dniu 15 kwietnia 2014 roku odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zapobiega Pożarom". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Paweł Ordon z klasy II c
i Przemysław Durda z klasy IIIg. Eliminacje zostały przeprowadzone
w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Uczestnicy oprócz wykazania się specjalistyczną wiedzą, mieli również okazję zwiedzenia Zamku Tarnowskich w Dzikowie.

Opiekun:
Pani Małgorzata Stelmach

MAM HAKA NA RAKA - GŁOSOWANIE

23 kwietnia 2014 | dodał:art

W związku z akcją MAM HAKA NA RAKA prosimy o oddanie głosu na naszą kampanię pod hasłem "BĄDŹ SZYBSZY NIŻ CHŁONIAK ZBADAJ SIĘ"
1. Wejdz na stronę internetową WWW
2. Wpisz słowo: GEODETKI
3. Zagłosuj
4. Potwierdz oddanie głosu poprzez wpisanie swojego adresu email
i kliknięcie w przysłany link
Bardzo dziękujemy za każdy oddany głos.

Opiekun:
Pani Barbara Piekutowska

WIELKANOC 2014

16 kwietnia 2014 | dodał:art

RELACJA Z DNIA OTWARTEGO W MTVT

15 kwietnia 2014 | dodał:art


59 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

15 kwietnia 2014 | dodał:art

11 kwietnia 2014r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się konkurs recytatorski - szczebel powiatowy. W rywalizacji brało udział dwudziestu uczestników reprezentujących tarnobrzeskie i stalowowolskie szkoły.
Naszą placówkę reprezentowały dwie uczennice z klasy II technikum geodezyjnego: Angelika Ciździel i Dominika Sromek, które pięknie recytowały utwory poetyckie i fragmenty prozy artystycznej.

Opiekun:
Pani Karina Mróz

23 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

14 kwietnia 2014 | dodał:art

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
* to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej
* pomysł organizacji święta zrodził się w 1926 roku Katalonii (region Hiszpanii). 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona - świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w ten dzień w Katalonii obdarowywano kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez świętego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek. Obecnie każdy, kto w tym rejonie Hiszpanii kupi książkę w dniu 23 kwietnia, otrzymuje z nią kwiat
* 23 kwietnia ma symboliczne znaczenie dla literatury światowej. W tym dniu (w roku 1616) zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada też rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice'a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo
* w Polsce dzień ten obchodzimy od 2007 roku
* obecnie celebrowany jest na całym świecie

Organizatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Małgorzata Stelmach

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

12 kwietnia 2014 | dodał:art

11 kwietnia jak co roku nasza szkoła otworzyła swe podwoje dla gimnazjalistów z Tarnobrzega, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa, Łoniowa, Sokolnik, Stalów, Sulisławic, Ślęzaków i Woli Baranowskiej.


Goście mieli okazję poznać atmosferę panującą u nas między innymi dzięki filmowi nakręconemu przez młodzież. Zapoznali się
z ofertą dydaktyczną szkoły - w tym roku jest to liceum ogólnokształcące (kierunki: architektoniczny, ratowniczo - pożarniczy, zarządzanie środowiskiem, techniki filmowe i fotograficzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, animator czasu wolnego), technikum (budownictwo, geodezja, drogownictwo, ochrona środowiska, urządzenia sanitarne, inżynieria środowiska i melioracji, renowacji elementów architektury, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) oraz szkoła zawodowa (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz –tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, betoniarz – zbrojarz, dekarz). Poszczególne kierunki zostały przybliżone uczniom poprzez prezentacje multimedialne, wystawy makiet i modeli, pokazy sprzętu. Gimnazjaliści mieli również możliwość obserwowania doświadczeń fizyko - chemicznych i biologicznych, samodzielnego wykonania preparatów trwałych, a nawet porozmawiania z samą Królową Elżbietą II, Einsteinem czy cesarzową Sisi. Popularnością cieszył się komputerowy salon gier, konkursy językowe, geograficzne i chemiczne.


Gośćmi szkoły były również przedszkolaki, z którymi mogli spędzić czas przyszli animatorzy czasu wolnego (i były to nie tylko dziewczęta). Malowanie twarzy i zabawy plastyczne sprawiły wiele radości zarówno najmłodszym, jak i starszym. Ja najbardziej lubię zdjęcia w różnych przebraniach – mówi pięcioletnia Bianka, której uśmiechnięta buzia najlepiej świadczy o dobrej zabawie.

Kolejną atrakcją był pokaz sprzętu strażackiego możliwy dzięki przyjazdowi dużym wozem strażackim przedstawicieli OSP Mokrzyszów. Wielu uczniów naszej szkoły, podobnie jak ja należy do straży pożarnej – stwierdza Kuba, tegoroczny maturzysta – dlatego sądzę, że kierunek ratowniczo - pożarniczy będzie cieszył się powodzeniem.

Duże zainteresowanie budził również kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego promowany między innymi przez członków Strzelca i Pokojowego Patrolu.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Tarnobrzeskimi Wodociągami młodzież mogła obserwować ciekawe doświadczenia zaprezentowane przez panie z Laboratorium Wody i Scieków, a także zmontować przykładowe instalacje dzięki wypożyczonym złączkom i rurom. To nawet fajna zabawa, chociaż niełatwa - powiedział Mariusz gimnazjalista z Gimnazjum nr 2.

Całości dopełniły występy zespołu muzycznego oraz rozgrywki V edycji Turnieju Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej. W tym roku Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, drugie miejsce wywalczyli przedstawiciele Gimnazjum nr 3, zaś trzecie Gimnazjum
w Ślęzakach.

Dzień obfitował w atrakcje, a na czym polegały babeczkowe równania reakcji będą wiedzieć tylko ci, którzy nas odwiedzili w piątek.

Galeria cz 1
Galeria cz 2
Turniej piłkarskiDyrekcja Szkoły

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Archiwum 2010/2011

Archiwum 2009/2010


DZIENNIK ELEKTRONICZNY Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS


Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"