ZMIANA PLANU LEKCJI OD PONIEDZIAŁKU 15 WRZESNIA

12 września 2014 | dodał:art

Dyrekcja szkoły

110 ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA BARTOSZA GŁOWACKIEGO

12 września 2014 | dodał:art

We wtorek 9 września Tarnobrzeżanie uczcili 110 rocznicę odsłonięcia pomnika Bartosza Głowackiego. Prezydent miasta Tarnobrzega dokonał ponownego odsłonięcia monumentu bohatera bitwy pod Racławicami.
Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adrian Gołąb z klasy IVb, Dawid Swinicki z klasy IVd oraz Marcin Prarat z klasy IVd. Uroczystość zakończona została złożeniem wiązanek i zniczy pod pomnikiem Bartosza Głowackiego.
W trakcie uroczystości rozdawano Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne poświęcone pomnikowi.

Galeria

Samorząd Uczniowski


LO DLA DOROSŁYCH

wrzesień 2014 | dodał:art

Spotkanie dla słuchaczy I i II klasy liceum dla dorosłych odbędzie się w piątek 12 września o godzinie 16:00.

Dyrekcja szkoły

A MOŻE DO KRAKOWA?

10 września 2014 | dodał:art

Zapraszamy wszystkich chętnych 4 października na wycieczkę do Krakowa. W ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych planujemy zwiedzić Goethe Instytut, wziąć udział w grach
i zabawach językowych, a także poznać zabytki i kulturę królewskiego miasta pod czujnym okiem przewodnika.

Zapisy na wycieczkę prowadzą:
Pani Agnieszka Ewiak-Bałata
Pani Iwona Ćwik

WYSTAWA W MBP

9 września 2014 | dodał:art

Koordynatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Ewa Majer - Bobruś

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA TARNOBRZEGA

5 września 2014 | dodał:art

STYPENDIA SZKOLNE 2014/15
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że
w okresie od 1 do 15 września 2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega na rok szkolony 2014/15.
Uczniowie naszej szkoły mogą odbierać wnioski u pedagoga szkolnego.
Więcej informacji na stronie MOPR w Tarnobrzegu -

MOPR Tarnobrzeg

Pedagog szkolny:

KIERMASZ KSIĄŻEK

3 września 2014 | dodał:art

Koordynatorzy:
Pani Jolanta Raźniewska-Burczak
Pani Ewa Majer - Bobruś

ROK SZKOLNY 2014 / 2015

1 września 2014 | dodał:art

1 września o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Dyrektor szkoły Pan Robert Stawowy powitał pracowników i uczniów po wakacyjnej przerwie. Szczególnie serdeczne słowa skierował do uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Odczytał listy Pani Joanny Kluzik - Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, Pana Jacka Wojtasa, Podkarpackiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pani Monika Adamiec przypomniała o 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Po apelu uczniowie ze swoimi wychowawcami udali się na pierwszą lekcję do sal.

A od jutra ….. nauka, nauka i ciekawe zajęcia dodatkowe.

Galeria

Dyrekcja szkoły

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015

25 sierpnia 2014 | dodał:art

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015 odbędzie się 1 września 2014 roku (poniedziałek)
godzina 9.00 - apel na placu szkolnym , póżniej spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
godzina 10.30 - Msza święta w koœciele pw. Św. Barbary


Dyrekcja szkoły

WYPRAWKA SZKOLNA

25 sierpnia 2014 | dodał:art

Z tej formy pomocy mogą skorzystać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną naukę w klasach III Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Aby otrzymać zwrot za zakupione podręczniki należy spełnić jedno
z trzech kryteriów:
a) dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 539 zł;
b) jeden z przypadków określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej - w tym przypadku należy złożyć uzasadnienie do wniosku (Dyrektor szkoły ma pulę 5% i ocenia indywidualną sytuację życiową rodziny, czy uzasadniona jest pomoc państwa);
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do dnia 10 września 2014 r.


Druki do pobrania

Dyrekcja szkoły
Pedagog szkolny

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Archiwum 2010/2011

Archiwum 2009/2010


DZIENNIK ELEKTRONICZNY Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS


Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"