Kategoria: Liceum

Liceum o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym

Przygotowuje do studiów na wydziałach pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego i fizjoterapii Zajęcia uzupełniające z: ♦ ratownictwa medycznego, ♦ dietetyki, ♦ fizjoterapii. Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) zajęcia techniczne, c) język obcy, d)...

Read More

Liceum o profilu informatycznym

Przygotowuje do studiów na wydziałach informatyki, modelowania i animacji 3D, produkcji gier wideo Zajęcia uzupełniające z: ♦ grafiki komputerowej, ♦ programowania i tworzenia aplikacji internetowych, ♦ architektury systemów komputerowych. Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) matematyka, c) język obcy, d)...

Read More

Liceum o profilu animator czasu wolnego

Przygotowuje do studiów na kierunkach pedagogika, psychologia, turystyka i rekreacja Zajęcia uzupełniające z: ♦ podstaw psychologii, ♦ podstaw pedagogiki, ♦ animacji czasu wolnego / różnorodne formy zajęć sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych /, ♦ opieki nad dziećmi, ♦ udzielania pierwszej pomocy, ♦ prowadzenia własnej działalności. Szkoła umożliwia współpracę z przedszkolami oraz biurami podróży. Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) matematyka, c) język obcy, d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka,...

Read More

Liceum o profilu zarządzania środowiskiem

Przygotowuje do studiów na wydziałach inżynierii środowiska i odnawialne źródła energii, zarządzania środowiskiem Zajęcia uzupełniające z: ♦ podstaw komputerowego projektowania sieci sanitarnych i klimatyzacyjnych, ♦ gospodarki przestrzennej, ♦ obsługi programu kreślarskiego AutoCad. Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) matematyka, c) język obcy, d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka,...

Read More

Liceum o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Przygotowuje do studiów na wydziale bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie publiczne Zajęcia uzupełniające z: ♦ zabezpieczeń systemów i sieci informatycznych, ♦ technik ochrony osobistej i samoobrony. Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) matematyka, c) język obcy, d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka,...

Read More

Dla ucznia i rodzica

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna

Szkoła branżowa