Kategoria: Branżowa szkoła I stopnia

Ślusarz

W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności: a) wykonywanie elementów maszyn i urządzeń, b) naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, c) wykonywanie połączeń, d) konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo, uzyskując uprawnienia np. spawacza zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20.Wykonywanie i...

Read More

Monter izolacji budowlanych

W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności: a) przygotowywania podłoży pod izolacje budowlane, b) wykonywania izolacji wodochronnych, c) wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych, d) wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych, e) wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych. Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie monter izolacji budowlanych umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w...

Read More

Dekarz

W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności: a) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich, b) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, c) wykonywania odwodnień połaci dachowych, d) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych, Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie dekarz umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w...

Read More

Betoniarz – Zbrojarz

W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności: a) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie, b) wykonywania mieszanek betonowych, c) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu, d) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych, Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie betoniarz – zbrojarz umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w...

Read More

Monter sieci i instalacji sanitarnych

W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności: a) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, b) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, c) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, d) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych, Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w...

Read More

Dla ucznia i rodzica

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna

Szkoła branżowa