Kategoria: Dla ucznia i rodzica

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

Będą wydawane 30 czerwca 2017 roku (piątek) od godziny 8.30 do 9.30 przez wychowawców. Klasa IV b – sala 20 – mgr inż. Ludwik Zgórski Klasa III a – sala 22 – mgr Iwona Ćwik Klasa IV g – sala 23 – mgr Adam Mażysz Klasa IV c – sala 105 – mgr Krzysztof Kotulski Zdający po raz kolejny – sekretariat Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura....

Read More

KTO PŁACI ZA EGZAMIN MATURALNY

Kto płaci za egzamin? Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: * absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla * absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. W związku z tym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani...

Read More

O EGZAMINIE MATURALNYM 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 Załączniki (wersja WORD/DOCX) Deklaracje maturalne – matura 2017 Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2016/2017 Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2016/2017 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017 Komunikat o przyborach Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w...

Read More

PREZENTACJA MATURA 2017

Zamieszczamy prezentację multimedialną opracowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, która przybliża i wyjaśnia wszystkie kwestie prawne, organizacyjne, proceduralne i terminowe związane z przyszłorocznym egzaminem maturalnym. Do zapoznania się z tym materiałem szczególnie gorąco zachęcamy przyszłorocznych maturzystów i ich rodziców. Prezentacja...

Read More

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku –  Komunikaty 2017/2018 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu w roku szkolnym...

Read More

Dla ucznia i rodzica

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna