Kategoria: Dla ucznia i rodzica

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

Będą wydawane 03 lipca 2018 roku (wtorek) od godziny 9.00 do 10.00 przez wychowawców.
Klasa III a – sala 23 – mgr Marcin Tworek
Klasa IV Tb – sala 22 – mgr Agnieszka Ewiak-Bałata
Klasa IV Tc – sala 20 – mgr Barbara Piekutowska
Zdający po raz kolejny – sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura i Dokumenty

Read More

odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Zapraszamy absolwentów „Budowlanki” w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik ochrony środowiska. Odbiór w sekretariacie szkoły 25.05.2018 r. od godziny 10:00 do 15:00. W pozostałe dni od godziny 7:00 do 15:00. Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście lub upoważnić pełnoletniego członka rodziny.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna