Kategoria: Dla ucznia i rodzica

W dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w godzinach 9.00-11.00 będą wydawane przez wychowawców dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa z kwalifikacji oraz informacje o wynikach egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2018. 
klasa II t – mgr Paweł Krzemiński sala 22
klasa III t – mgr inż. Alina Zdeb sala 20
klasa II TC (technik urządzeń sanitarnych) – mgr Małgorzata Stelmach – sala 23
klasa III TB – mgr Anna Jonasz-Andrzejewska sala 21
Pozostali zdający – odbiór w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście lub upoważnić pełnoletniego członka rodziny.

Read More

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w następujących terminach:
egzaminy pisemne: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00
sala 20 – matematyka + jęz. polski – uczniowie technikum
sala 23 – matematyka – uczniowie liceum
sala 22 – język angielski – uczniowie technikum
egzaminy ustne: 21 sierpnia (wtorek) 2018 r. godz. 10.00
sala 21 – język angielski
Zdający przychodzą na egzamin najpóźniej o godzinie 8.30
W czasie trwania sesji poprawkowej obowiązują takie same procedury jak w sesji wiosennej.
Proszę o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Read More

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 w pliku pdf.
Dyrekcja szkoły informuje nowych, aktualnych uczniów i zainteresowanych absolwentów naszej szkoły, że kiermasz używanych podręczników zorganizowany zostanie w pierwszym tygodniu września. Życząc wszystkim uczestnikom udanych transakcji, przypominamy, że wzorem lat ubiegłych kiermasz odbędzie się na parterze oraz w bibliotece szkolnej.

Read More

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

Będą wydawane 03 lipca 2018 roku (wtorek) od godziny 9.00 do 10.00 przez wychowawców.
Klasa III a – sala 23 – mgr Marcin Tworek
Klasa IV Tb – sala 22 – mgr Agnieszka Ewiak-Bałata
Klasa IV Tc – sala 20 – mgr Barbara Piekutowska
Zdający po raz kolejny – sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura i Dokumenty

Read More

Dla ucznia i rodzica

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna