Kategoria: Dla ucznia i rodzica

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2019

Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Read More

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r.

Read More

budowlanka uczestniczy w obchodach 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK

23 listopada uczniowie tworzący Klub Honorowych Dawców Krwi „Budownicze RH” mieli zaszczyt uczestniczyć w obchodach 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Prezydent Tarnobrzega pan Dariusz Bożek skierował do uczniów: Martyny Galent, Piotrka Pitry, Patryka Pięknego serdeczne podziękowania za ratowanie ludzkiego życia. Młodzież odebrała również z rąk Dyrekcji Podkarpackiego Oddziału PCK pamiątkowe statuetki oraz drobne upominki.
Dziękujemy za każdą oddaną kroplę krwi, która jest na wagę złota.

Read More

” Budowlanka oddawała honorowo krew”

Młodzież  tworząca Klub Honorowych Krwiodawców „Budownicze RH” doskonale rozumie, że  każda kropla krwi jest na wagę złota. Dlatego też uczniowie postanowili podzielić się z drugim człowiekiem tym drogocennym lekiem. Po weryfikacji medycznej krew udało się oddać następującym uczniom: Martyna Galent, Piotr Pitra, Kacper Kozieł, Piotr Szczytyński oraz Patryk Piękny. Za postawę obywatelską, godną naśladowania należą im się słowa uznania.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna