Uprzejmie informujemy: 07 stycznia 2022 roku (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas w naszej szkole.
10 stycznia 2022 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych tylko dla klas TECHNIKUM – ze względu na egzaminy zawodowe (WYJĄTEK klasa 3TBg zajęcia na CKZ odbywają się zgodnie z planem).
Liceum i klasy branżowe mają zajęcia lekcyjne w tym dniu (10.01.2022) zgodnie z planem.

dyrektor szkoły