Kurs przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a wydawane Świadectwa Egzaminu Spawacza firmowane są  przez IS Gliwice.