Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w SZKOLNYCH ELIMINACJACH Olimpiady Budowlanej “BUDUJ Z PASJĄ”, które odbędą się w dniu 10 grudnia 2020 r. (dalsze szczegóły z uwagi na okres pandemii będą podane w terminie późniejszym).

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum robót wykończeniowych w budownictwie oraz Technikum Budowlanego.

Chęć udziału w eliminacjach należy zgłosić do poniedziałku 7 grudnia 2020 r. przez e-dziennik do p. Haliny Łazowskiej

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje:

  1. Wiedzę z przedmiotów teoretycznych budowlanych.
  2. Umiejętności praktyczne z wybranych w danym roku, w porozumieniu ze sponsorami, kwalifikacjach budowlanych, poszerzone o elementy z pozostałych kwalifikacji budowlanych w zakresie technologii wykonywania robót budowlanych.

REGULAMIN Olimpiady Budowlanej “BUDUJ Z PASJĄ” dostępny jest na stronie: http://files.clickweb.home.pl/e7/d5/e7d5301e-6b6e-4541-b51f-5c93e54a7b43.pdf

 

Komitet szkolny Olimpiady