TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
WTOREK (25.08.2020 r.)
GODZ. 9.00 – MATEMATYKA , sala 22
GODZ. 9.00 – TECHNOLOGIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, sala 20

ŚRODA (26.08.2020 r.)
GODZ. 9.00 – FIZYKA, sala 109
GODZ. 9.00 – J. POLSKI, sala 20
GODZ. 9.00 – GEODEZJA INŻYNIERYJNA, sala 21
GODZ. 11.00 – J. ANGIELSKI, sala 22
GODZ. 11.00 – GEOGRAFIA, sala 20
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).