Zgodnie z wytycznymi MEN od dnia od 25 marca 2020 r. (środa) do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w szkołach prowadzone będą w sposób na odległość.
W nowym trybie pracy (od środy) nauczyciele uwzględniać będą również ocenianie uczniów. Wpisywanie ocen odbywać się będzie według dotychczasowych zasad – poprzez e-dziennik. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów i treści udostępnionych przez nauczyciela za pomocą e-dziennika LIBRUS. Wiem, że nauczyciele są w kontakcie z młodzieżą i korzystają z dodatkowych form komunikacji elektronicznej jak np. : Messenger, Youtube, maile prywatne.

Ci z Państwa (lub dzieci), którzy mają problemy z e-dziennikiem proszę o niezwłoczny kontakt z wychowawcą klasy. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową z uwzględnieniem trudności i przeszkód kształcenia na odległość.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Życzę dużo zdrowia.
Dyrekcja ZS nr 3 Rafał Sawicki