Dyrektor szkoły informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca (środa)
o godz. 9.00 na sali gimnastycznej, gdzie zgodnie z tradycją wręczone zostaną pamiątkowe nagrody tym,
którzy wyróżnili się w mijającym roku szkolnym wynikami i postawą. Po tym spotkaniu uczniowie proszeni
są o przejście do swoich klasopracowni na ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami i odbiór świadectw.
Msza święta na zakończenie roku szkolnego odprawiona zostanie o godz. 8.00 w kościele św. Barbary.
Dyrektor szkoły prosi również uczniów o zabranie do końca bieżącego tygodnia wszystkich swoich rzeczy z szatni.