Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec- lipiec 2019
Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019r.: w części pisemnej egzaminu
https://cke.gov.pl/…/Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-VI…
w części praktycznej egzaminu
https://cke.gov.pl/…/Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_pr…
Podczas obydwu części egzaminu zabrania się wnoszenia do sali oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.
Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.

W dniu 18 czerwca 2019 r. – część pisemna egzaminu:
Oznaczenie kwalifikacji Godzina Sala
B.18 10:00 20
B.21 10:00 20
B.34 10:00 20
B.06 12:00 22
B.09 12:00 22
B.33 12:00 20, 23
R.08 12:00 23
B.07 14:00 20, 23
B.36 14:00 23

W dniu 17 czerwca 2019 r. – część praktyczna egzaminu zgodnie z harmonogramem:
Oznaczenie kwalifikacji Godzina Sala
B.22 09:00 20
B.35 09:00 20
B.33 13:00 20, 23
B.36 13:00 23

W dniu 28 czerwca 2019 r. – część praktyczna egzaminu:
– kwalifikacja B.30 – godzina 09:00, sala 102,
– kwalifikacja B.34 – godzina 9:00 oraz 15:00 – sala gimnastyczna
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji B.07, B.09 – odbywa się w CKP w Tarnobrzegu zgodnie z podanym przez ośrodek harmonogramem.