Nasz kolega Adam Ziętek z klasy 2 a LO został wyróżniony przez Panią Elżbietę Łukacijewską, posła do Parlamentu Europejskiego, wyjazdem do Brukseli. To nagroda za wyróżniającą postawę, reprezentowanie szkoły w licznych konkursach i olimpiadach, akcje charytatywne i sukcesy edukacyjne. Symboliczny bilet przekazał współpracownik europosłanki Pan Sławomir Partyka. Dziękujemy za wyróżnienie!

Galeria