NABÓR ELEKTRONICZNY – LOGOWANIE

DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR PODANIA DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!

podanie po szkole podstawowej 2019 – PDF

podanie po szkole gimnazjalnej 2019 – PDF

LO:
1. Klasa o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym
2. Klasa o profilu ratowniczo – pożarniczym
3. Klasa o profilu animator czasu wolnego
4. Klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum:
1. Technik aranżacji wnętrz i robót wykończeniowych
2. Technik budownictwa
3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4. Technik geodeta
5. Technik geodeta z elementami nawigacji
6. Technik inżynierii sanitarnej
7. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
8. Technik ochrony środowiska
9. Technik budowy dróg
10. Technik inżynierii środowiska i melioracji
11. Technik renowacji elementów architektury
12. Technik gazownictwa

Szkoła Branżowa I stopnia:
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. Ślusarz z elementami spawalnictwa
3. Stolarz
4. Murarz-tynkarz
5. Monter sieci i instalacji sanitarnych – hydraulik
6. Betoniarz-zbrojarz
7. Dekarz
8. Cieśla