1. Technik budownictwa (311204) – jeden z najstarszych zawodów budowlanych, ale ze względu na ciągły rozwój – wprowadzanie nowych materiałów i technologii – stawia nowe wyzwania i umożliwia uzyskiwanie satysfakcji z wykonywanej pracy. Dynamiczny rozwój budownictwa sprawia, że absolwenci tego zawodu bez problemów znajdują zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 1. Kwalifikacja 2:

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
 2. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
 3. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 4. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 5. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 6. sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

 

 1. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:
  1. przedsiębiorstwach budowlanych i spółdzielniach mieszkaniowych;
  2. pracowniach projektowych;
  3. pracowniach kosztorysowych;
  4. laboratoriach materiałów budowlanych;
  5. zakładach produkcji prefabrykatów;
  6. przedsiębiorstwach handlowych branży budowlanej;
  7. państwowym nadzorze budowlanym;
  8. może prowadzić własną firmę budowlaną.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania kosztorysowania i dokumentacji technicznej.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.

Uczniowie mogą również zdobywać nowe umiejętności w ramach praktyk i staży z projektów unijnych.