Praktyki odbyły się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Uczennice zostały wspaniale przyjęte przez dyrekcję oraz pracowników od których wiele mogły się nauczyć, wymienić doświadczenia zdobywane w codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Galeria