1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 – zawód ten jest nowym zawodem, który powstał w wyniku  połączenia znanych już wcześniej zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych zawód ten jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy.
 2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 3. Kwalifikacja 1:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.

 

 1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:
 2. firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe,
 3. przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane,
 4. zakładach rzemieślniczych,
 5. własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne
i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego
do nauczania dokumentacji  technicznej.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego
w Tarnobrzegu. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych
w określonych kwalifikacjach.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.