KURS ŁĄCZNOŚCI 1-2 .03.2019r.
Program, tematyka i wykaz sprzętu – do zapoznania dla uczniów i rodziców