Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.:

w części pisemnej egzaminu  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-I-II_2019.pdf

w części praktycznej egzaminu https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt%20I-II_2019.pdf

Podczas obydwu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zabrania się wnoszenia do sali oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.

W dniu 10 STYCZNIA 2019 r. – część pisemna egzaminu:
Oznaczenie kwalifikacjiGodzinaSala
B.0510:00203
B.0810:00206
B.1810:00203, 204
B.2110:00206
B.3410:00204
B.0612:00203
B.3312:00204
B.3512:00204
R.0812:00204
B.0714:00203
B.3014:00203, 204
B.3614:00204

 

W dniu 09 STYCZNIA 2019 r. – część praktyczna egzaminu zgodnie z harmonogramem:
Oznaczenie kwalifikacjiGodzinaSala
B.3509:00203
B.2713:00203
B.3313:00203
B.3613:00203
R.0813:00203

 

W dniu 18 stycznia 2019 r. – część praktyczna egzaminu:

– kwalifikacja B.30 – godzina 09:00, sala 102, 105

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji B.06, B.18, B.21 odbywa się w CKP w Tarnobrzegu zgodnie z podanym przez ośrodek harmonogramem oraz informacją otrzymaną przez zdającego wydrukowaną z systemu SMOK.