Następny kurs, który umożliwia nam program „Synergia” za nami. Tym razem monter rusztowań montażowo-budowlanych. Kurs obejmował 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 32 godziny praktycznych. W kursie wzięło udział 15 uczniów z „Budowlanki”.
Egzamin praktyczny odbył się przed świętami 20 grudnia a teoretyczny 28-ego. Zakończyliśmy go z powodzeniem zdobywając uprawnienia monterskie.
Zbieramy jak najwięcej umiejętności i uprawień aby wejść na rynek pracy.

Monter rusztowań budowlanych.Następny kurs, który umożliwia nam program „Synergia” za nami. Tym razem monter rusztowań…

Opublikowany przez ZSP nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu Środa, 2 stycznia 2019