„DZIEŃ BUDOWLAŃCA- ZAWODOWCA” w ZSP nr 3 to święto uczniów i nauczycieli.
Materiał TVL Tarnobrzeg