Czy wiece co to jest REPER? Geodeci z kl. 2TG zajmują się niwelacją punktów rozproszonych. Polega to na określeniu wysokości punktu w terenie wykorzystując istniejące REPERY OSNOWY PAŃSTWOWEJ. Reper przy ul. Św. Barbary na jednej z fotografii.

Galeria