Nasze uczennice z klasy I LO o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym jako wolontariuszki na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy. Galeria
Barbara Piekutowska