Informacje o harmonogramie oraz sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019
Szczegółowe terminy składania deklaracji – rok 2019 więcej