Wypłata stypendium stażowego od 1 sierpnia 2018 r. w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzeg
Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości.