NABÓR ELEKTRONICZNY – LOGOWANIE

DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR PODANIA DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!

podanie2018 – PDF

podanie2018 – WORD

LO:
1. Klasa o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym
2. Klasa o profilu ratowniczo – pożarniczym
3. Klasa o profilu animator czasu wolnego
4. Klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne
5. Klasa o profilu zarządzania środowiskiem
6. Klasa o profilu techniki filmowe i fotograficzne
7. Klasa o profilu informatycznym
8. Klasa o profilu architektonicznym

Technikum:
1. Technik budownictwa z aranżacją wnętrz
2. Technik budownictwa
3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4. Technik geodeta
5. Technik inżynierii sanitarnej
6. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
7. Technik ochrony środowiska
8. Technik budowy dróg
9. Technik inżynierii środowiska i melioracji
10. Technik renowacji elementów architektury
11. Technik gazownictwa

Szkoła Branżowa I stopnia:
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. Ślusarz
3. Murarz-tynkarz
4. Monter sieci i instalacji sanitarnych
5. Betoniarz-zbrojarz
6. Dekarz
7. Cieśla