Duży projekt realizowany jest obecnie w naszej „Budowlance”. Zaplanowane jest przeniesienie biblioteki (od ponad 20 lat mieści się w osobnym budynku, w internacie), do szkoły. Placówka edukacyjna jaką jest biblioteka uczniowska powinna być w zasięgu ręki uczniów i nauczycieli, twierdzą zgodnie wszyscy.
A realizacja możliwa jest dzięki pracom wykończeniowym uczniów klas szkoły branżowej i technikum. Od dwóch miesięcy trwa projekt młodzieży w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Dotyczy to klas 1Br, 2t, 3t i 3Tb. Remontowana jest klasopracownia chemii (202), z dwóch dużych zapleczy chemicznych powstaje nowa sala lekcyjna (201) a biblioteka urządzona zostanie na parterze szkoły (sala 5) z częściowo wykorzystanym korytarzem.
To kolejne prace inwestycyjne w naszej szkole, zajęcia praktyczne naszych klas w warunkach realnych i autentyczne korzyści dla wszystkich.

Galeria