Przygotowuje do studiów na wydziałach ratownictwo medyczne, pożarnictwo i inżynieria bezpieczeństwa

Zajęcia uzupełniające z:

♦ ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy,
♦ prowadzenia akcji ratowniczo – technicznych i gaszenia pożarów.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) matematyka,
c) język obcy,
d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS)