Dnia 24 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 1 i 2 liceum o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne i ratowniczo-pożarniczym  wzięli udział w trwających trzy godziny zajęciach  poświęconych topografii i orientacji w terenie. Po zapoznaniu się z lokalnymi mapami, obsługą kompasu oraz radiostacji wyruszyliśmy do lasu, aby w praktyce wykorzystać nowo nabyte umiejętności.

Zajęcia przeprowadzili:  insp. Związku Strzeleckiego  Tadeusz Mika oraz pchor. Związku Strzeleckiego Łukasz Kasprzyk.

Organizator: Monika Adamiec

Opublikowany przez ZSP nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu 24 kwietnia 2018