W ramach Projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” uczniowie klasy II Tc – grupa Technikum urządzeń sanitarnych oraz klasy IV Tc – grupa Technikum ochrony środowiska, uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych realizowanych we współpracy z Tarnobrzeskimi Wodociągami. Na zajęciach w Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku młodzież zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi:
– obsługi aparatury pomiarowej komponentów środowiska
– zbierania, gromadzenia i przekształcania wyników przez programy komputerowe
– obsługi systemów monitorujących pracę stacji uzdatniania wody
Obiekt ten realizuje na terenie naszego miasta usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W ramach Projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” uczniowie klasy II Tc – grupa Technikum…

Opublikowany przez ZSP nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu 19 kwietnia 2018