WIELKIE SPRZĄTANIE NASZEGO ZWIERZYŃCA
sobota 17 marca 2018
Spotykamy się o godz. 10:00 przy kapliczce św. Onufrego (obok starej leśniczówki). Zapewnione będą rękawiczki i worki na śmieci.
Po sprzątaniu ognisko dla uczestników!