Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
mgr Józefa  Grzycha
Dyrektora Zespołu Szkół
Budowlanych w Tarnobrzegu
w latach 1990 -1995


Najbliższej rodzinie zmarłego
wyrazy najszczerszego współczucia składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
„BUDOWLANKA” w Tarnobrzegu

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 
10 lutego (sobota) 2018 r. o godzinie 13:00 
w kościele w Padwi Narodowej.