„SOS MATURA” dla młodzieży klas maturalnych bezpłatne korepetycje z matematyki.
Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne od 15 lutego.
Zainteresowany uczeń winien przesłać zgłoszenie na adres biuro@tarnobrzezanie.pl, podając: imię, nazwisko, nazwę szkoły, swój adres mail i telefon w terminie do 12.02.2018r.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Tarnobrzeżanie.pl, PWSZ, Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega

WWW