W środę 10 stycznia 2018 r. odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
Na zajęcia szkolne nie przychodzą uczniowie klas:
1. III TB – grupa geodetów
2. IV TC – cała klasa

Uczniowie z klasy IV TB, którzy poprawiają egzamin z kwalifikacji B.33 oraz uczniowie z pozostałych klas uczestniczą w zajęciach szkolnych zgodnie z planem.

Czwartek 11 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć szkolnych.
Uczniowie Technikum oraz ZSZ przystępują do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszyscy zdający zgłaszają się na egzamin 30 minut przed wyznaczoną godziną.
Halina Łazowska