10 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbędzie się etap podstawowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Uczniowie zainteresowani udziałem zgłoszą się do p. K. Kotulskiego (s. 206) do dnia 8 stycznia br.