Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2018
Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.:
w części pisemnej egzaminu Komunikat
w części praktycznej egzaminu Komunikat
Podczas obydwu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zabrania się wnoszenia do sali oraz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych.
Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.
W dniu 10 stycznia 2018r. – część praktyczna egzaminu zgodnie z harmonogramem:
Oznaczenie kwalifikacji Godzina Sala
B.22————————— 09:00—-203, 207
B.35————————— 09:00—-207
R.07————————— 09:00—-207
B.27————————— 13:00—-206
B.33————————— 13:00—-203
B.36————————— 13:00—-207
R.08————————— 13:00— 204

W dniu 11 stycznia 2018r. – część pisemna egzaminu:
Oznaczenie kwalifikacji Godzina Sala
B.05—————————10:00—– 203, 207
B.18—————————10:00 —–204,206
B.21—————————10:00 —–206
B.06—————————12:00 —–203
B.22—————————12:00 —–204, 206
B.33—————————12:00 —–207
R.08—————————12:00 —–207
B.07—————————14:00 —–204
B.30—————————14:00 —–203, 207
B.36—————————14:00 —–204

W dniu 17 stycznia 2018r. – część praktyczna egzaminu – kwalifikacja B.30, godzina 09:00, sala: 105, 110
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji B.05, B.06, B.07, B.18,– odbywa się w CKP w Tarnobrzegu zgodnie z podanym przez ośrodek harmonogramem.