W Tarnobrzegu nie brakuje ludzi dobrej woli.

8.12.2017 r. podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy.

Tym razem współpraca dotyczy Samodzielnego Publicznego Ośrodka  Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Targowej, którego kierownikiem jest Pani Marta Nowak.

To właśnie przychylności Pani kierownik zawdzięczamy możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie SPORL przez uczniów II klasy LO o profilu pielęgniarsko-rehabilitacyjnym.

Opiekun profilu: Barbara Piekutowska

Galeria 

W Tarnobrzegu nie brakuje ludzi dobrej woli.8.12.2017 r. podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy.Tym razem wspó…

Opublikowany przez ZSP nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu na 12 grudnia 2017