8 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował wyjazd mikołajkowy na lodowisko do Dębicy. Bawiliśmy się wyśmienicie.
Iwona Ćwik & Marcin Tworek

Opublikowany przez ZSP nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu na 9 grudnia 2017